<< Terug naar home | Highlights

Posted by Turkse Media
Mar 31, 2015

Schandalige uitspraken burgemeester over Turken

Burgemeester Jan Boelhouwer van de Noord-Brabantse Gilze-Rijen stelt in een interview met de Volkskrant dat alle Turkse inwoners in de gemeente op de hoogte zijn van de criminaliteit en daarover zwijgen.

“Turkse drugscriminelen zijn lid van de PvdA, ze weten allemaal hoe ze aan hun geld komen, legaal of illegaal. Ze hebben een perfecte zwijgcultuur,” vertelt Boelhouwer.

De inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) is woedend op deze uitspraken en dreigt naar de rechter te stappen. IOT eist een verklaring door de burgemeester in de landelijke media. Lees hier de brief die de IOT naar de burgemeester heeft gestuurd:

Geachte burgemeester,

Het Inspraakorgaan Turken maakt ernstig bezwaar tegen de wijze waarop u in het interview met de Volkskrant van 28 maart 2015 de Turkse gemeenschap in Gilze Rijen kwalificeert.

U noemt eerst een aantal voorbeelden: De Turkse man van wie een pand wordt gesloten en die u dreigend aankeek, een paar Turken die een jong Bulgaars meisje hielden met achter het huis een gigantische wietplantage, een Turkse jongen die door zijn oom is vermoord, waarna Satudarah het verkeer kwam regelen. Voorts spreekt u uit dat u een verstrengeling vreest van de onderwereld met het gemeentebestuur en noemt als voorbeeld dat Turkse drugscriminelen lid van de PvdA werden om een kandidaat gemeenteraadslid tot lijsttrekker te verkiezen.

Vervolgens zegt u: ‘En ze weten allemaal, van één tot 2.400 hoe ze aan hun geld komen. Legaal of illegaal. Dat weten ze alle 2.400 van elkaar.’ Deze uitspraak impliceert dat de gehele Turkse gemeenschap op de hoogte is van de criminele praktijken waar kennelijk een aantal Turken zich aan te buiten gaan.

Niet alleen weten alle Turken het, ze houden er ook hun mond over, want u vervolgt: ‘Perfecte zwijgcultuur. En ze zijn allemaal aan elkaar verplicht.’ Daarbij noemt u als voorbeeld dat een kandidaat met Turkse achtergrond voorkeurstemmen kreeg.

Wij zijn van mening dat u op die wijze ten onrechte een onheus beeld van de Turkse gemeenschap in Gilze en Rijen schetst en daarmee de Turkse burgers in uw gemeente en in Nederland schade berokkend.

Wij willen u vragen publiek een verklaring in de landelijke media te publiceren waarin wordt rechtgezet dat alle Turken betrokken zijn bij of wetenschap hebben van criminele praktijken en daarover zwijgen. Indien u daartoe niet bereid bent, overwegen wij gerechtelijke stappen.

Overigens woonden er volgens het CBS in uw gemeente op 1 januari 2014 geen 2.400, maar 939 Turken.

Hoogachtend,

Emre Ünver

Voorzitter IOT

Mar 31, 2015
Loading posts...