<< Terug naar home | Algemeen

Posted by Turkse Media
May 08, 2022

Schokkend EU-rapport: Europa wordt cocaïnecentrum

Europa wordt een steeds centralere hub voor de productie en distributie van verdovende middelen over de hele wereld, met name cocaïne, waarschuwden EU-agentschappen in een vrijdag vrijgegeven rapport.

De methamfetaminemarkt in Europa vormt ook een “groeiende bedreiging”, aangezien de productie, samen met de levering van en naar andere productiecentra, aanzienlijk is uitgebreid, blijk uit een gezamenlijk rapport van wetshandhavingsinstantie Europol en het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving EMCDDA.

Cocaïne is na cannabis de meest geconsumeerde drug in de EU, met miljoenen gebruikers en een geschatte marktwaarde van ongeveer 10,5 miljard euro in 2020, aldus het rapport.

“Er vindt nu ook meer productie plaats binnen Europa, wat wijst op veranderingen in de rol van de regio in de internationale cocaïnehandel”, is benadrukt. Europa is een belangrijk overslagpunt voor drugs die elders vandaan komen.”

De EU-agentschappen zeiden dat een hogere productie in Zuid-Amerika, evenals het toegenomen belang van Europa als “een bestemmings- en doorvoerzone voor cocaïne op weg naar het Midden-Oosten en Azië”, het cocaïneprobleem in Europa verergeren.

Verantwoordelijke EU-landen

In Europese landen werd in 2020 meer dan 214 ton cocaïne in beslag genomen, waarbij België, Nederland en Spanje zo’n 75 procent van de recordhoeveelheid voor hun rekening namen.

Dezelfde drie landen zijn verantwoordelijk voor de toenemende cocaïneverwerking in Europa, is onderstreept op basis van de gegevens verzameld door de EU-agentschappen.

Wat methamfetamine betreft, ontdekten de agentschappen dat de beschikbaarheid van het synthetische stimulerende middel enorm is gestegen en dat het gebruik ervan zich heeft verspreid naar verschillende landen in Europa.

“Methamfetamine-productiecentra die in België en Nederland zijn gedetecteerd, zijn sinds 2019 in omvang, verfijning en productie toegenomen”, staat in het rapport.

Europese producenten van synthetische drugs “hebben samengewerkt met Mexicaanse criminele groepen om productieprocessen te ontwikkelen en bestaande infrastructuur in Europa te exploiteren”.

Transit

Tussen 2010 en 2020 is het aantal inbeslagnames van methamfetamine in de EU meer dan verdubbeld, van 3.000 naar 6.200, terwijl de in beslag genomen hoeveelheden met 477 procent zijn gestegen tot 2,2 ton in 2020.

“Europa is ook een bestemmings- en transitzone voor deze drug vanuit andere productiecentra (bijv. Iran, Nigeria, Mexico) naar Azië en Oceanië. De opkomende methamfetamine-industrie in Afghanistan vormt een bedreiging voor de EU”, waarschuwde het rapport.

“Voor zowel cocaïne als methamfetamine zijn er aanwijzingen dat Latijns-Amerikaanse en Europese criminele groepen samenwerken in productie, handel en distributie.”

Volgens Catherine De Bolle, uitvoerend directeur van Europol, domineren illegale drugs “de zware en georganiseerde misdaad in de EU, en bijna 40 procent van de criminele netwerken die op internationaal niveau actief zijn en die aan Europol worden gemeld, zijn actief in de drugshandel.”

Alexis Goosdeel, directeur van het EMCDDA, reageerde dat Europa “recordniveaus van de beschikbaarheid van drugs, toenemend geweld en corruptie en grotere gezondheidsproblemen ziet”, en benadrukte de noodzaak van “meer gecoördineerde actie, niet alleen in Europa, maar ook met onze internationale partners in productie- en doorvoerlanden”.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 08-05-2022

May 08, 2022
Loading posts...