<< Terug naar home | Algemeen

Posted by Turkse Media
Jan 21, 2019

Schrijfster NY Times kan niet meer tegen Israëlisch misbruik Palestina

In een recent artikel in New York Times geschreven door Michelle Alexander is er met afschuw gereageerd op het Israëlische beleid tegen Palestina.

In het opiniestuk “Tijd om de stilte over Palestina te doorbreken,” pleit burgerrechtenadvocaat Alexander voor dat de internationale gemeenschap zich moedig moet uitspreken tegen de “ernstige onrechtvaardigheid van onze tijd”, net zoals Martin Luther King Jr. dat deed tegen de oorlog in Vietnam.

“… dus als we de boodschap van King moeten eren en niet alleen de man, moeten we de acties van Israël veroordelen: onverbiddelijke schendingen van het internationale recht, voortdurende bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, woningvernielingen en inbeslagnames van landstukken”, schreef Alexander.

“We moeten ons stem verheffen tegen de [Israëlische] behandeling van Palestijnen bij controleposten, de routinematige huiszoekingen en beperkingen van hun bewegingen, en de ernstig beperkte toegang tot degelijke huisvesting, scholen, voedsel, ziekenhuizen en water waar velen van hen mee geconfronteerd worden.”

Alexander was hoogleraar aan verschillende universiteiten, waaronder de Stanford Law School, waar ze universitair hoofddocent rechten was en de Civil Rights Clinics leidde. Ze kwam in 2018 bij de Amerikaanse krant.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – NEW YORK | Gepubliceerd: 21-01-2019

Jan 21, 2019
Loading posts...