<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 06, 2020

Selçuk Öztürk stopt als voorzitter DENK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van DENK heeft Selçuk Öztürk aangegeven niet verder te gaan als voorzitter van de politieke beweging DENK. Zijn rol als voorzitter stelt hij per direct beschikbaar. Ook secretaris Zahir Rana stopt als bestuurslid.

“Het was de afgelopen jaren niet makkelijk om de functies van Tweede Kamerlid en partijvoorzitter te combineren”, reageert Öztürk. “Er komt een moment dat je gezin vraagt om de bijdrage die je levert voor de samenleving, wat goed is, te herzien. In een bijzondere periode van corona en Ramadan heb ik meer tijd kunnen nemen om over mijn toekomst na te denken. Dit leidde er toe dat mijn idee, om werkzaamheden als bestuurder over te dragen aan een nieuwe lichting, werd versneld. Na 5 jaar is het ook goed dat er een nieuw bestuur komt, zodat DENK met een frisse blik verder kan om haar idealen verder te realiseren.”

Politiek leider van DENK Farid Azarkan vindt het een moedig besluit. “Het is een moedig en geen makkelijk besluit. Selçuk Öztürk heeft natuurlijk als een van de oprichters veel betekend voor DENK. Er staat inmiddels een fantastische partij, wat een prestatie van formaat is.”

Tot aan medio oktober 2020 zal een tijdelijk bestuur de taken overnemen. Dit tijdelijk bestuur krijgt onder meer de opdracht om in oktober, tijdens een ledenbijeenkomst, nieuwe bestuursleden voor te dragen.

“Ik wil in de eerste plaats mijn vrouw, mijn kinderen en mijn naaste familie in het bijzonder bedanken. Zij hebben mij al die jaren enorm gesteund om aan mijn idealen te mogen werken. Daarnaast wil ik alle kiezers, leden, vrijwilligers, stagiaires, medewerkers, volksvertegenwoordigers, bestuursleden en natuurlijk mijn collega-Kamerleden bedanken. Wij hebben met elkaar vele mooie momenten meegemaakt, wat ik nooit zal vergeten”, aldus Öztürk.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 06-06-2020

Jun 06, 2020
Loading posts...