<< Terug naar home | Lifestyle

Posted by Turkse Media
Dec 11, 2022

Studies: racisme en discriminatie maken slachtoffers ziek en vroegtijdig dood

Racisme, xenofobie en discriminatie veroorzaken vermijdbare ziektes en vroegtijdig overlijden, blijkt uit een nieuwe serie van studies die vrijdag is gepubliceerd.

Discriminatie beperkt minderheden tot “plaatsen die ongezonde omgevingen creëren of in stand houden, terwijl tegelijkertijd hun slechte gezondheid en behoefte aan toegang tot gezondheidszorg toenemen en hun vermogen om die te verkrijgen wordt ondermijnd”, was een van de bevindingen in een reeks onderzoeken in de medische tijdschrift The Lancet. Daarin werd onderzocht hoe “raciale gezondheidsongelijkheid” wordt veroorzaakt door “historische systemen en structuren van macht en onderdrukking en discriminerende ideologieën”.

Hoewel “ervaringen van racisme contextspecifiek zijn, zijn er overeenkomsten in de manier waarop racisme werkt om gezondheid en welzijn te beïnvloeden, inclusief de rol van kolonisatie, scheiding en verdeeldheid over verschuivende lijnen van identiteit en privileges”. “De institutionalisering van racisme, de zichtbare en stilzwijgende manieren waarop discriminatie werkt en het geweld van discriminatie op alle niveaus dragen daaraan bij”, betoogde de studie.

Verder is ontdekt dat bijvoorbeeld Islamofobie in Noord-Amerika en Europa “gezondheidsgelijkheid ondermijnt” en diverse groepen mensen in veel delen van de wereld treft. Ook zijn problemen gemeld zoals vroeggeboorte en laag geboortegewicht, geïnternaliseerd stigma en een laag zelfbeeld, verminderde toegang tot cultureel geschikte gezondheidsdiensten, interpersoonlijk geweld en haatmisdrijven, gedwongen sterilisatie, marteling en etnisch-religieuze zuivering.”

De studies suggereerden dat een dieper begrip van onrecht nodig is om de ongelijkheid in de gezondheidszorg te verminderen. Ze concludeerden dat “veel bredere, diepere, transformerende actie nodig is in vergelijking met de huidige maatregelen om de nadelige effecten van racisme op de gezondheid aan te pakken”.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 10-12-2022

Dec 11, 2022
Loading posts...