<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Apr 12, 2019

Tekort lopende rekening Turkije daalt flink

Het tekort op de lopende rekening van Turkije daalde in februari met 3,78 miljard dollar naar 718 dollar vergeleken met die maand vorig jaar, verklaarde de Turkse centrale bank donderdag.

Het tekort bedroeg in februari 2018 bijna 4,5 miljard dollar. Het voortschrijdende tekort op basis van 12 maanden bereikte in die maand 17 miljard dollar.

Een groep van 18 economen schat de eindkloof in de lopende rekening in 2019 rond de 18,2 miljard dollar.

“Deze ontwikkeling in de lopende rekening is voornamelijk te danken aan een daling van 3,7 miljard dollar in de netto-uitstroom van goederen resulterend in een nettobedrag van 1,1 miljard dollar, een toename van 57 miljoen dollar in de netto-instroom van diensten die uitkomt op 894 miljoen dollar en een daling van 68 miljoen dollar van het primair inkomenstekort resulterend in 495 miljoen dollar”, rapporteerde de bank.

De lopende rekening waarin goud en energiezaken zijn buitengesloten boekte een overschot van 2,7 miljard dollar, terwijl er in februari vorig jaar sprake was van een tekort van 449 miljoen dollar.

In 2018 boekte het saldo op de lopende rekening een tekort van ongeveer 27,6 miljard dollar, een verbetering ten opzichte van een tekort van bijna 47,5 miljard dollar in 2017.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – ANKARA | Gepubliceerd: 12-04-2019

Apr 12, 2019
Loading posts...