<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
May 09, 2020

Tunahan Kuzu vrijgepleit na forensisch onderzoek

Forensisch onderzoeksbureau Integis heeft na extern en onafhankelijk onderzoek geen ‘grensoverschrijdende’ gedragingen door Tunahan Kuzu kunnen vaststellen, laat DENK zaterdag in een persbericht weten.

Fractievoorzitter Farid Azarkan verzocht forensisch onderzoeksbureau Integis om onderzoek te doen naar de beschuldiging van ‘grensoverschrijdend’ gedrag. Aanleiding was de beschuldiging die in diverse media werd geuit richting Kuzu, verklaart de partij.

Integis heeft bij het onderzoek naar vermeend ‘grensoverschrijdend’ gedrag omgevingsonderzoek verricht, openbare bronnen onderzocht, getoetst aan het normenkader en interviews afgenomen met betrokkenen.

“De conclusie van het extern en onafhankelijk onderzoek van Integis is helder. Grensoverschrijdend gedrag zijdens Tunahan Kuzu is niet vast te stellen.”

Integis constateert onder meer dat er géén aangifte is gedaan en ook géén medewerking is verleend aan dit onderzoek door de betreffende vrouw.

“De betreffende vrouw was niet bereid feiten te presenteren aan het onderzoeksbureau om de door haar in de media geuite beschuldiging te staven. Zelfs nadat op verzoek van desbetreffende vrouw vergoeding voor juridische bijstand werd aangeboden, heeft zij zich niet bereid getoond de door haar in de media geuite beschuldiging, mondeling dan wel schriftelijk, te onderbouwen.”

DENK-fractievoorzitter en politiek leider Azarkan: “Het is goed dat er nu duidelijkheid is en vaststaat dat de beschuldiging niet gestaafd kan worden. Dit onderzoek had reeds in 2018 door het partijbestuur moeten plaatsvinden nadat ik de heer Özturk als bestuursvoorzitter in kennis had gesteld.”

Kuzu reageert zegt dat het om de moeilijkste tijd van zijn leven gaat. “De afgelopen tijd was de moeilijkste uit mijn leven. Het sterkt mij dat uit dit onafhankelijk onderzoek blijkt wat ik vanaf het begin al heb gezegd, namelijk dat de beschuldiging pertinent onwaar is. Ik dank de vele mensen die mij in de afgelopen periode hebben gesteund. Ik ga met alles wat ik in mij heb door met het vertegenwoordigen van onze kiezers”, aldus Kuzu.

DENK benadrukt in een slotzin dat de betreffende vrouw nooit medewerkster is geweest van DENK.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 09-05-2020

May 09, 2020
Loading posts...