<< Terug naar home | Lifestyle

Posted by Turkse Media
Feb 09, 2020

Turken doneren meer dan 15 miljoen euro aan getroffen Elazığ en Malatya

Het bedrag dat voor de door een zware aardbeving getroffen Turkse steden Elazığ en Malatya is ingezameld, is opgelopen tot 96,1 miljoen lira, omgerekend zo’n 15 miljoen euro.

Dat verklaarde de Turkse staatsorganisatie voor rampenbestrijding AFAD zondag.

Het Turkse volk blijft de handen ineenslaan om slachtoffers zoveel mogelijk te steunen, benadrukte AFAD.

De Turkse staat is sinds de eerste uren na de ramp eind januari grootschalig aanwezig en voert onafgebroken opbouwwerkzaamheden uit om de levensomstandigheden in de regio weer op normaal niveau te brengen, is gemeld.

De gouverneurs van Elazığ en Malatya hebben samen 45 miljoen lira (bijna 7 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor noodhulp. Ook wordt snel begonnen aan de bouw van nieuwe huizen voor getroffen burgers.

In ziekenhuizen zijn 1.631 mensen behandeld. In het kader van psychosociale ondersteunende activiteiten zijn in Elazığ 4.545 huishoudens bezocht en zijn ondersteuningsbijeenkomsten gehouden met 14.778 mensen. In Malatya waren dat er respectievelijk 907 huisbezoeken en 3.885 mensen.

Turkse gemeentes en hulporganisaties stuurden op eigen initiatief ook nog eens tientallen vrachtwagens en voertuigen vol hulpgoederen richting getroffen gebieden.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – ANKARA | Gepubliceerd: 09-02-2020

Feb 09, 2020
Loading posts...