<< Terug naar home | Lifestyle

Posted by Turkse Media
Jul 06, 2021

Turken vormen 1,1 procent van wereldbevolking

Met een bevolking van 83,4 miljoen mensen staat Turkije op de negentiende plaats van de 235 landen in de wereld qua bevolkingsomvang, blijkt uit nieuwe statistieken die dinsdag zijn vrijgegeven. Dat aantal is goed voor 1,1 procent van de totale wereldbevolking.

Het rapport van het Turkse Instituut voor Statistiek (TUIK) is dinsdag uitgegeven ter gelegenheid van 11 juli, Wereldbevolkingsdag.

Het vruchtbaarheidscijfer van Turkije is onder het vervangingsniveau van de bevolking van 2,10 gebleven, is verklaard. “Terwijl het totale vruchtbaarheidscijfer in 2001 2,38 kinderen was, is dat in 2020 1,76 kinderen geworden.”

Het totale vruchtbaarheidscijfer is het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw zou kunnen krijgen tijdens haar reproductieve jaren, in de leeftijd 15 tot en met 49 jaar.

Uit voorspellingen van de Verenigde Naties blijkt dat de wereldbevolking in 2020 naar verwachting 7,8 miljard mensen was, waarbij China het voortouw neemt met 1,44 miljard mensen, gevolgd door India met 1,38 miljard mensen en de VS met 331 miljoen. Deze drie landen vertegenwoordigen meer dan 40 procent van de totale wereldbevolking. Indonesië (273,5 miljoen) en Pakistan (220,9 miljoen) sluiten de top vijf af.

Turkije zit met 83,4 miljoen net onder Duitsland, dat 83,8 miljoen burgers kent, en Iran met 84 miljoen inwoners.

Wereldbevolkingsdag

In 1989 deed het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) de aanbeveling om 11 juli wereldwijd te vieren als Wereldbevolkingsdag om de aandacht te vestigen op de urgentie van bevolkingsproblemen in de context van algemene ontwikkelingsplannen om oplossingen te vinden voor overbevolkingsproblemen. Op deze speciale dag kiest het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA) een thema dat belangrijke vraagstukken van de bevolking aan de orde stelt en werkt het jaarlijks aan bewustwording rond dit thema.

Dit jaar, te midden van de aanhoudende coronapandemie, wees het erop dat covid-19 de gezondheid van alle mensen in de wereld in gevaar brengt, met name de groepen die worden gedefinieerd als de “kwetsbare bevolking”, en de genderongelijkheid verergert.

De UNFPA benadrukte in het thema van Wereldbevolkingsdag 2021 dat “de oplossing voor veranderende vruchtbaarheidscijfers zal worden bereikt door prioriteit te geven aan reproductieve gezondheid en alle mensenrechten”.

Het idee vestigde de aandacht op vrouwen en meisjes die geen toegang hebben tot reproductieve gezondheidsdiensten en methoden voor gezinsplanning en die ook het slachtoffer zijn van huiselijk geweld in landen waar de gezondheidszorgsystemen tijdens de pandemie ontoereikend zijn.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 06-07-2021

Jul 06, 2021
Loading posts...