<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Sep 06, 2023

Turkije behoort eind 2026 tot rijke landen

Turkije verwacht eind 2026 te horen bij de rijke landen als gevolg van doorzettende harde groei. De Turkse regering mikt op een gemiddelde groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 4,5 procent in de periode 2024-2026.

Dat blijkt uit het economische programma voor de middellange termijn dat de regering woensdag heeft gepubliceerd.

Bij de onthulling van het programma liet vicepresident Cevdet Yılmaz weten dat de Turkse economie volgend jaar naar verwachting met 4 procent zal groeien. In 2025 is dat met 4,5 procent en in 2026 met 5 procent.

De inflatie aan het eind van het jaar in Turkije zal naar verwachting uitkomen op 65 procent dit jaar, 33 procent volgend jaar, 15,2 procent in 2025 en 8,5 procent in 2026, verklaarde de Turkse vicepresident.

Rijkste landen

“Turkije verwacht tegen het einde van het programma voor het eerst te zullen horen bij de landen met hoge inkomens met een economische omvang van meer dan 1,3 biljoen dollar. Het inkomen per hoofd van de bevolking zal 14.855 dollar worden”, reageerde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op het programma.

Volgens herziene TurkStat-gegevens groeide de economie van Turkije in 2022 op jaarbasis met 5,5 procent.

Erdoğan beloofde ook de structurele factoren die de inflatie opdrijven te elimineren door met alle middelen monetair, begrotings- en inkomensbeleid te voeren.

Volgens de laatste gegevens van de statistische autoriteit van het land bedroeg de jaarlijkse inflatie in Turkije in augustus 58,94 procent.

De export van het land zal naar verwachting dit jaar 255 miljard dollar bedragen en in 2026 stijgen tot 302,2 miljard dollar.

Uit toerisme verwachten de Turken dit jaar 55,6 miljard dollar te genereren en in 2026 zo’n 71,3 miljard dollar.

De verhouding tussen het tekort op de lopende rekening en het bbp van Turkije zal naar verwachting dalen van 5,3 procent in 2022 naar 4 procent in 2023, en naar 2,3 procent in 2026, aldus de vicepresident in zijn toespraak.

Middels het programma zullen er jaarlijks zo’n 909.000 banen worden gecreëerd. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting tegen eind 2026 tot enkele cijfers zijn gedaald, benadrukte de Turkse president in zijn boodschap.

Het programma verwacht dat het werkloosheidspercentage volgend jaar 10,3 procent zal bedragen, gevolgd door 9,9 procent in 2025 en 9,3 procent in 2026.

Hoewel de regering de toegang tot financiering vergemakkelijkt met een doelgerichte en selectieve aanpak, zal ze praktijken vermijden die tot inflatiedruk kunnen leiden, onderstreepte de Turkse president.

Het nieuwe programma zal de binnenlandse productie stimuleren en de technologische transformatie in de industrie versnellen, de handel in diensten ondersteunen en zich richten op inspanningen om de douane-unie te moderniseren, legde Erdoğan verder uit.

“Wij streven ernaar directe investeringsstromen naar ons land aan te trekken door de bureaucratische en juridische voorspelbaarheid te versterken.”

Groene economie

In het kader van de netto nul-emissiedoelstelling voor 2053 zal de Turkse regering werken aan het bereiken van een groene transformatie op alle gebieden van de economie, aldus Erdoğan die ook zei dat het programma tot doel heeft het nationale systeem voor de handel in emissierechten aan te passen om te voldoen aan het EU-mechanisme voor koolstofgrensaanpassing.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 06-09-2023

Sep 06, 2023
Loading posts...