<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
Feb 21, 2019

Turkije: EU-rapport onacceptabel

Ankara vind het EU-rapport over Turkije onacceptabel waarin wordt opgeroepen tot opschorting van toetredingsgesprekken, een advies van Turkije-rapporteur Kati Piri (PvdA).

“De oproep in het ontwerpverslag – dat niet juridisch bindend is en alleen de status heeft van een adviesbesluit – om de toetredingsonderhandelingen van ons land met de EU officieel te schorsen, is absoluut onaanvaardbaar”, reageerde woordvoerder Hami Aksoy van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hij zei dat het ontwerpverslag de vooringenomen en bevooroordeelde houding van de EU tegenover Turkije illustreert. Ankara blijft doordringen op een amendement.

“We verwachten dat de nodige wijzigingen zullen worden aangebracht voor een meer realistisch, onbevooroordeeld en bemoedigend eindverslag dat in maart zal worden aanvaard door de algemene vergadering van het Europees Parlement”, zei de Turkse buitenlandwoordvoerder, benadrukkend dat Ankara alleen een dergelijk document in aanmerking zal nemen.

Aksoy merkte op dat Turkije hervormingen voor toetreding tot de unie zal blijven aannemen en Ankara van het Europees Parlement verwacht dat het zijn beloofde verplichtingen jegens Turkije nakomt.

Turkije vroeg in 1987 lidmaatschap aan. Toetredingsonderhandelingen begonnen in 2005.

Maar de onderhandelingen stopten in 2007 als gevolg van de bezwaren van het Grieks-Cypriotische bestuur op het verdeelde eiland Cyprus en de oppositie vanuit Duitsland en Frankrijk.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – ANKARA | Gepubliceerd: 21-02-2019

Feb 21, 2019
Loading posts...