<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
May 12, 2019

Turkije: Griekenland probeert NAVO te misbruiken

Griekenland heeft gepoogd internationale organisaties, waaronder de NAVO, te misbruiken en hen te betrekken bij de geschillen rond de Egeïsche Zee om zo hun nationale standpunten te rechtvaardigen, verklaarde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Turkije benadrukte nogmaals dat de Oost-Egeïsche eilanden onder gedemilitariseerde status zijn gesteld op grond van verschillende internationale overeenkomsten, waaronder het Verdrag van Lausanne (1923) en het Verdrag van Parijs (1947).

“Deze verdragen verbieden de militarisering van de oostelijke Egeïsche eilanden. En aangezien deze verdragen van kracht en dus juridisch bindend zijn voor Griekenland, leggen die overeenkomsten wettelijke verantwoordelijkheden op aan dat land”, verklaarde Turkije.

“Terwijl de Egeïsche geschillen tussen Griekenland en Turkije daadwerkelijk via bilaterale kanalen worden aangepakt, zijn de pogingen van Griekenland, onze buurland en bondgenoot, om internationale organisaties, waaronder de NAVO, te misbruiken en hen bij deze geschillen te betrekken met het doel haar nationale standpunten te rechtvaardigen, niet nieuw.”

Het Turkse ministerie liet weten dat er overeenstemming was bereikt over het feit dat de militaire vaartuigen die op de Egeïsche Zee opereren onder NAVO-activiteit zich ervan zouden onthouden om de Egeïsche eilanden te bezoeken. Ook zou er niet getankt of havenbezoeken worden afgelegd.

Deze vaartuigen mogen alleen op de Egeïsche Zee opereren op basis van diplomatieke goedkeuringen die gelijktijdig door Turkije en Griekenland zijn afgegeven en dat voor bepaalde zeegebieden.

“Dat is het geval. De beweringen van Griekenland dat de NAVO-activiteit in de Egeïsche zee voor een legitieme Turkse positie heeft gezorgd, zijn tevergeefs.”

De activiteit van NAVO wordt uitgevoerd om de inspanningen te ondersteunen om irreguliere migratie als gevolg van humanitaire zorgen, na de instemming van Turkije, te stoppen.

“Hierbij hernieuwen we opnieuw onze oproep aan Griekenland om een ​​einde te maken aan zijn beleid van het negeren van internationaal recht, historische feiten en de legitieme rechten en belangen van Turkije, en af ​​te zien van zijn inspanningen om de facto situaties te creëren”, aldus Turkije.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – ANKARA | Gepubliceerd: 12-05-2019

May 12, 2019
Loading posts...