<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
Jan 22, 2023

Turkije neemt leiding zeemacht NAVO over

Turkije heeft het roer overgenomen van de zogeheten responsieve zeemacht van de NAVO. De leiding is voor een jaar en volgt op die van van het VK.

De Turkse Maritieme Strijdmacht (TURMARFOR) zal het bevel over de NAVO-eenheid tot 31 januari 2024 uitvoeren.

Viceadmiraal Hüseyin Tığlı, hoofd van TURMARFOR en de Turkse Reactiemachten, liet weten dat de NAVO vijf hoofdkwartieren heeft die deze functie kunnen vervullen en Turkije daar een van is. Daar is namelijk een groot bevelcentrum voor nodig om dergelijke uitgebreide operaties te kunnen coördineren.

“Het geven van zo’n capabele hoofdkwartierstructuur aan de NAVO-dienst toont het belang dat Turkije aan de NAVO hecht.”

Cüneyt Talayman, een functionaris van de Turkse marine en de secretaris-generaal van TURMARFOR, reageerde dat er NAVO-commando’s voor hoge paraatheid van de marine zijn gecreëerd om operaties te leiden in geval van crisis en oorlog.

Talayman merkte op dat het VK, Frankrijk, Italië, Spanje en Turkije soortgelijke hoofdkwartieren hebben en zei dat Duitsland nog op weg is om dit te bereiken.

Mogelijke missies zijn onder andere collectieve verdediging, die bijdraagt aan de bescherming van de territoriale integriteit, vredesondersteunende missies, embargo-operaties, de bescherming van kritieke infrastructuur en veiligheid en pioniersoperaties.

Het hoofdkantoor van TURMARFOR begon zijn activiteiten in 2020 met de aanstelling van het kernpersoneel

Turkije draagt de taak een jaar later over aan Italië.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 22-01-2023

Jan 22, 2023
Loading posts...