<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
Sep 17, 2022

Turkije onthult boek over noodzaak hervorming Verenigde Naties

Het Turkse directoraat-generaal Communicatie heeft zaterdag een nieuw boek uitgebracht getiteld ‘UN Reform: A New Approach to International Cooperation’ waarin de grondgedachte wordt uitgelegd achter het initiatief van Ankara om de Verenigde Naties (VN) en diens Veiligheidsraad te hervormen.

Het boek, dat zowel in het Turks als in het Engels is verschenen, legt uit hoe de VN en de Veiligheidsraad, die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgericht, onvoldoende zijn geweest om oplossingen te bedenken voor de problemen van vandaag.

Het boek bestaat uit drie delen: “Waarom zou een VN-hervorming worden doorgevoerd?”, “Het belang van de VN op het gebied van internationale vrede, vredeshandhaving en de problemen van de mensheid” en “UN-hervormingsgrondslagen en -aanbevelingen”.

In het eerste deel van het boek wordt de algemene structuur van de VN en het VN-rapport over humanitaire crises en vredeshandhaving toegelicht. Situaties waarin de VN ineffectief en ontoereikend is in humanitaire crises en vredesmissies, zoals in het voorbeeld van de Bosnische oorlog, worden onderstreept.

Het tweede deel bespreekt de huidige problemen waarmee de mensheid en het mondiale systeem worden geconfronteerd en de mogelijke internationale problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

Het laatste deel van het boek bevat hervormingsvoorstellen met betrekking tot de structuur van de VN en de Veiligheidsraad.

In de inleiding van het boek schreef de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, die door de jaren heen heeft betoogd dat de “wereld groter is dan vijf”, dat de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad  – de VS, het VK, Frankrijk, China en Rusland – hun vetorecht gebruiken voor hun eigen belangen. “Daardoor betalen de benadeelde landen betalen een oneerlijke prijs”.

“Het is niet mogelijk voor de VN-Veiligheidsraad, die handelt door rekening te houden met de prioriteiten van slechts vijf permanente leden, om conflicten te voorkomen en vrede, stabiliteit en veiligheid te bewerkstelligen”, benadrukte de leider van Turkije.

Erdoğan zei dat Turkije herhaaldelijk heeft betoogd dat een fundamentele hervorming nodig is voor de VN om haar missie naar behoren te vervullen en om te reageren op de huidige omstandigheden, bedreigingen, veiligheidsproblemen en behoeften.

Ankara toont een “groot diplomatiek succes” in pogingen om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen en om een ​​graancorridor te creëren die de wereldwijde voedselcrisis zal oplossen, zei hij, erbij vermeldend: “We zullen dezelfde inspanning blijven leveren om de noodzakelijke hervormingen door te voeren in de VN en om te voldoen aan de behoefte van de wereld aan gerechtigheid.”

Turkije zal het voortouw blijven nemen voor de vestiging van een eerlijkere, meer gelijke en stabielere wereldorde, aldus Erdoğan.

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 17-09-2022

Sep 17, 2022
Loading posts...