<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Oct 07, 2020

Turkije start regulering rentevrij Islamitisch bankieren

Turkije heeft maandag de verwachte juridische infrastructuur voor rentevrij bankieren voltooid. De zogeheten participatiebanken zullen worden gesteund bij het verlenen van hun rentevrije diensten aan klanten.

De processen die rentevrij Islamitisch bankieren mogelijk maken, worden nu omgezet in een wettelijke regeling. Het Agentschap voor Bankregulering en Toezicht en de Vereniging van Participatiebanken van Turkije zullen daarin samenwerken.

Nieuwe taken zijn onder meer de oprichting van de Centrale Adviesraad, het vaststellen van bindende normen, de oprichting van een adviescommissie bij elke bank en het opzetten van controle- en auditmechanismen om de naleving van de genomen besluiten te waarborgen.

De hoofdtaak van de centrale adviesraad is het elimineren van verschillende werkwijzen van deelnemende banken. Bij een geschil tussen participatiebanken en hun klanten heeft het bestuur de bevoegdheid om de genomen besluiten te wijzigen. Ook heeft elke participatiebank nu een adviescommissie.

Het bestuur en de adviescommissies hebben tot doel ervoor te zorgen dat de banken zich continu aan de rentevrije principes en standaarden houden en zekerheid te bieden aan relevante partijen, met name aan klanten.

Banken moeten hun controle- en auditactiviteiten elk kwartaal rapporteren aan het topmanagement van de instelling. Personeel dat deelneemt aan compliance- en auditprocessen moet een postdoctorale opleiding in rentevrije financiering hebben of een gecertificeerde opleiding volgen.

Participatiebanken

De renteloze banksector heeft zich de afgelopen 20 jaar in de wereld snel ontwikkeld. Turkije positioneert zichzelf als een centrum voor participatiebankieren en Islamitische financiering.

Eerder dit jaar kondigde het kredietbeoordelingsbureau Moody aan dat het Islamitische bankvermogen van Turkije binnen tien jaar zal verdubbelen, omdat overheidsinitiatieven de groei in de sector stimuleren.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 07-10-2020

Oct 07, 2020
Loading posts...