<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
May 02, 2019

Turkije succesvol in indammen migrantenstroom naar Europa

De Turkse veiligheidsmaatregelen tegen illegale migratie hebben positieve resultaten opgeleverd, verklaarde het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. Migranten die naar Europa willen oversteken, vinden Turkije een steeds moeilijkere doorvoerroute.

Volgens gegevens van het directoraat-generaal Migratiebeheer daalde het aantal irreguliere migranten dat via Turkse wateren en land Europa wilden bereiken met 17,6 procent tot 6.864 in de eerste vier maanden van 2019, vergeleken met 8.332 in dezelfde periode vorig jaar.

Tussen 1 januari en 25 april zijn in totaal 79.002 illegale migranten, bestaande uit 32.942 Afghanen, 11.691 Pakistanen, 6.432 Syriërs en andere afkomsten, tegengehouden in Turkije.

Het aantal migranten van Afghaanse origine dat via Turkije naar Europa ging, daalde met 14 procent en bij Syriërs 55 procent.

Het totale aantal irreguliere migranten in Turkije daalde met 2,44 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ondertussen steeg het aantal gedeporteerde migranten uit Afghanistan met 70 procent en Pakistan met 79 procent, terwijl anderen met 34 procent stegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – ANKARA | Gepubliceerd: 02-05-2019

May 02, 2019
Loading posts...