<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
Jul 24, 2022

Turkije veroordeelt Grieks besluit sluiten basisscholen Turkse moslims

Turkije heeft vrijdag het besluit van Griekenland om nog eens vier basisscholen van de Turkse moslimminderheid in West-Thracië te sluiten voor het lopende schooljaar met klem veroordeeld.

“Met dit laatste besluit is meer dan de helft van de minderheidsbasisscholen gesloten. Zo is het beleid van Griekenland om basisscholen van de Turkse moslimminderheid in West-Thracië te sluiten door middel van ‘tijdelijke schorsing’ systematisch gebleken”, waarschuwde Tanju Bilgiç, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land.

Bilgic herhaalde het recht van de Turkse minderheid om hun eigen scholen op te richten, te beheren en te inspecteren in overeenstemming met het in 1923 ondertekende Verdrag van Lausanne – dat uiteindelijk de weg vrijmaakte voor een onafhankelijke Turkse republiek.

Hij zei dat de recente maatregelen het “discriminerende en onderdrukkende beleid” tonen dat op het gebied van onderwijs tegen de Turkse minderheid is ingevoerd.

“Terwijl Griekenland basisscholen sluit onder het voorwendsel van onvoldoende leerlingen, negeert het aan de andere kant de eisen voor het openen van nieuwe middelbare scholen, ondanks de duidelijke noodzaak en schendt het de onderwijsrechten van minderheidskinderen.”

Bilgiç drong er bij Griekenland op aan een einde te maken aan het discriminerende beleid ten aanzien van scholen van Turkse minderheden. “Turkije zal de strijd van de minderheid voor haar rechten en gerechtigheid blijven steunen, zowel in bilaterale contacten als in internationale platforms.”

De Griekse regio West-Thracië is de thuisbasis van zo’n 150.000 moslim-Turken, wier rechten om hun eigen religieuze leiders te kiezen, Turkse verenigingen op te richten en hun eigen scholen te hebben, door Athene zijn ontzegd, in strijd met Europese rechterlijke bevelen.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 24-07-2022

Jul 24, 2022
Loading posts...