<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Mar 10, 2017

Turks ja-kamp reageert op tegenwerking Aboutaleb: treurig en onprofessioneel

Het Turkse ja-kamp heeft gereageerd op de tegenwerking van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die geen bijeenkomst wil tussen Turkse Nederlanders en een Turkse minister. Zij vinden het treurig en onprofessioneel dat een terroristische organisatie wel groen licht krijgt voor demonstraties, maar bijeenkomsten van een bevriende NATO-bondgenoot worden belemmerd.

“Burgemeester Aboutaleb is een groot pleitbezorger van de waarden die in de Nederlandse Grondwet verankerd zijn: de vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en het antidiscriminatiebeginsel. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit beschouwt hij als een opdracht om die waarden te respecteren, uit te dragen en mee te bouwen aan de wij-samenleving. Hoe meer mensen daar deel van uitmaken, hoe sterker en veerkrachtiger die samenleving is, in voor- en tegenspoed.”

“Zo omschrijft burgemeester Aboutaleb zich in zijn Curriculum vitae op de website van gemeente Rotterdam. Wij vragen ons af wie de brief aan de gemeenteraad heeft geschreven als de burgemeester daadwerkelijk hecht aan bovenstaande waarden en normen.”

“Daarnaast ontgaat het ons welke risico’s er kleven aan een dergelijke bijeenkomst met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Drie weken terug was er een bijeenkomst in het Duitse Oberhausen met circa 12.000 deelnemers, waar de Turkse premier, de heer Yildirim, aan heeft deelgenomen. Deze bijeenkomst is in een feestelijke sfeer afgesloten en er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. De bijeenkomst in Hoogvliet zou een veel kleinere bijeenkomst zijn met naar verwachting rond de 500 deelnemers. Er is geen enkele aanwijzing dat er op wijst dat de openbare orde of veiligheid in het geding zou zijn, te meer daar wij als organisatie zeer uitvoerige veiligheidsmaatregelen hadden getroffen en dit ook hadden gecommuniceerd richting de gemeente. We hadden van de burgemeester op zijn minst verwacht dat hij met concrete aanwijzingen was gekomen en hebben een sterke vermoeden dat er sprake is van willekeur in het gevoerde beleid.”

“In een stad waar zelfs niet wordt opgetreden tegen demonstraties van terroristische organisaties zoals bijvoorbeeld de PKK, is het onbegrijpelijk dat een bijeenkomst van een minister van een bevriende staat en NAVO-bondgenoot wordt belemmerd. Wij betreuren het en vinden het zeer onprofessioneel dat er een dergelijk besluit is genomen door zowel de zaaleigenaar als de gemeente. Dit handelen maakt het dat wij ons zeer beknot voelen in onze grondwettelijk gewaarborgde vrijheden.”

Het Nederlandse campagneteam voor het Turkse referendum eindigt zijn reactie met een citaat: “Wetend dat burgemeester Aboutaleb een groot liefhebber is van poëzie eindigen we met een citaat uit de zeven adviezen van de Turks-Perzische filosoof en dichter Jalal ad-Din Rumi: “Wees zoals je jezelf voordoet of doe je voor zoals je bent”.

Brief Aboutaleb

De brief van de gemeente Rotterdam met daarin de boodschap dat de Turkse bijeenkomst niet doorgaat, is tijdens een praatprogramma getoond op de Turkse tv-zender A Haber. Onderzoeksjounalisten, columnisten en analisten reageerden met afschuw op de brief, die live is voorgelezen.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 10-03-2017

Mar 10, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...