<< Terug naar home | Interviews

Posted by Turkse Media
Jul 18, 2016

Turks-Nederlandse organisaties reageren op mislukte coup Turkije

Vanuit Nederland is het ook niet stil gebleven op de gebeurtenissen in Turkije, dat met een couppoging te maken heeft gekregen. Turks-Nederlandse organisaties hebben in persberichten de mislukte staatsgreep met klem veroordeeld.

Islamitische Stichting Nederland roept zijn achterban op om kalm te blijven.

Turks-Nederlandse instellingen reageren op mislukte coup Turkije

“Op 15 juli 2016 is in Turkije door een kleine groep binnen het Turkse leger een poging tot staatsgreep ondernomen. Deze beweging vertegenwoordigt zeker niet de Turkse krijgsmacht. Dit is een openlijke terreurdaad tegen de Turkse natie en de democratie.

De Turkse bevolking heeft samen met haar overheid deze laffe staatsgreep met daadkracht bestreden. Het volk is openlijk voor haar democratie opgekomen.

Wij als Islamitische Stichting Nederland (ISN) geloven in de democratie en spreken hierbij de hoop uit dat deze onrechtmatig coupe poging snel tot een volledig einde komt en de rust in Turkije weer wederkeert.

We roepen Nederland en de rest van de wereld op om deze staatsgreep te veroordelen en achter de democratisch gekozen regering van Turkije en het Turkse volk te staan.

ISN veroordeelt elke vorm van geweldpleging tegen de wil van het volk en democratie.

Voorts verwachten wij dat eenieder deze poging tot staatsgreep zal veroordelen en dit openlijk zal uitspreken.

Tenslotte roepen we onze achterban op om de rust te bewaren en binnen de kaders van de wet en democratische wijze te handelen.”

Ondernemingsvereniging MÜSIAD Nederland en diens hoofdbestuur kopt ‘Verraad neergeslagen, dank aan het Turkse Volk’.

Turks-Nederlandse instellingen reageren op mislukte coup Turkije (4)

“Sinds vrijdagavond was het hoofdbestuur van MÜSIAD met al haar vestigingen in beraad en heeft zaterdag tijdens haar buitengewone bestuursvergadering de ontstane opstand in Turkije en de resultaten besproken.

Wat begon als een poging tot een coup door een militaire junta die haar orders uit kringen van verraad ontving, leidde tot het bombarderen van het parlementsgebouw en mondde uit in een verschrikkelijke terreur daad waarbij op onschuldige burgers werd geschoten, is door heroïsche en succesvolle weerstand van onze Staat en volk neergeslagen.

MÜSIAD heeft als civiele organisatie sinds haar oprichting zich meerdere malen ingezet voor het versterken van de vrije wil van het volk, heeft elke poging om democratie te onderdrukken bestreden en zal ook vandaag achter de democratisch gekozen rechtmatige regering gaan staan.

In de nacht van 15 juli is door kwade krachten getracht de wil van de kiezer te ondermijnen. Het Turkse Volk heeft hiertegen fel gereageerd en is heldhaftig voor vrijheid en democratie opgekomen door massaal de straat op te gaan en zicht te verzetten. Door dit heldhaftig verzet heeft het Turkse volk de coupplegers en de wereld getoond dat militaire coups in Turkije definitief tot het verleden behoren.

In dat opzicht zal 15 juli, niet alleen in Turkije, maar wereldwijd herdacht en gevierd worden als de dag van de Nationale Wil. In dit hele proces heeft de standvastige houding van onze president en premier het volk moed gegeven.

Opnieuw willen wij de leiders van politieke partijen, de voorzitters van civiele organisaties die zich tegen de coup hebben uitgesproken, en de media die een uitgesproken mening verkondigde voor behoud van democratie, van harte bedanken. Ook bedanken wij ons nobele volk, onze veiligheidstroepen en onze militairen die tegen deze coup hebben opgetreden van harte.

Onze gedachten gaan uit naar de burgers en veiligheidstroepen die om het leven zijn gekomen bij het opkomen voor de Nationale Wil. De kwade en verraderlijke krachten die gewaagd hebben het leger en het volk tegenover elkaar te zetten, dienen ontmaskerd te worden, en een voor een gezuiverd te worden en we verwachten dat zij met een zware en ontmoedigende straf bestraft zullen worden.

Als ondernemerswereld geloven wij er in dat de vrije wil van het volk uiteindelijk op midden en lange termijn van politiek tot economie, van rechtsstaat tot rechtspraak op vele terreinen positieve resultaten zal opleveren.

Vandaag is de dag om de eenheid te bewaren. De poging tot coup en deze terroristische daad zal hopelijk definitief voorbij zijn. Toch verzoeken wij onze burgers waakzaam te blijven om herhaling te voorkomen.”

Onderzoekscentrum Türkevi meldt dat het op een opluchting gaat. “Turkse bevolking heeft de kant van democratie gekozen”, zegt Türkevi, maar heeft het wel over een teleurstelling: de westerse wereld leek wel ervan uit te gaan dat de coup zou slagen.

Turks-Nederlandse instellingen reageren op mislukte coup Turkije (2)

“In de nacht van vrijdag 15 juli is Turkije opgeschrikt door een couppoging door een groep militairen.

De staatsomroep TRT, het hoofdkwartier van de strijdkrachten, vliegvelden van Ankara en Istanbul, de twee bruggen over de Bosphorus werden bezet door de militairen.

De opperbevelhebber Hulusi Akar werd ook gevangen gehouden. Het parlement werd vanuit de lucht beschoten terwijl de Kamerleden binnen waren. Ook werd er op verschillende locaties geschoten op veiligheidsgebouwen en op sommige plaatsen op de menigte die aan het protesteren was. Er zijn tot op heden 90 mensen omgekomen.

Wij, als Turkevi Gemeenschap veroordelen deze aanslag op democratie ten stelligste en leven mee met de Turkse bevolking. Wij zijn ook blij met het feit dat deze poging mislukt is en dat er geen plek meer is voor militaire regimes. De opperbevelhebber Akar is inmiddels bevrijd.

Vanaf het eerste uur kwam het Turkse volk meteen in opstand tegen de coupplegers. Het volk ging de straat op tegen de coupplegers. Tanks werden veroverd van de soldaten. Zo heeft het volk duidelijk gemaakt dat er geen plaats meer is voor een junta-regime.

Ook de regering en de politiek waren en zijn vastberaden om op te komen voor democratie. President Erdoğan, MP Yıldırım, voorzitter ven het Parlement Kahraman, oppositieleiders Kılıçdaroğlu en Bahçeli kozen direct de kant van democratie. Al met al was er sprake van een algehele weerstand tegen de coup.

Wij zijn echter enorm teleurgesteld in de houding van de westerse wereld. Zij ging jammer genoeg niet verder dan het oproepen tot kalmte. Tot nu toe hebben wij niet kunnen waarnemen dat de couppoging wordt veroordeeld. Sterker nog, er werd opgeroepen om het volk te besparen, met andere woorden, men ging er dus vanuit dat de coup zou slagen. Dat betreuren wij zeer.

Het lijkt erop dat de Gülen-beweging achter deze couppoging zit. Zo hebben wij het ware gezicht van deze duistere beweging kunnen zien. Wij hopen dan ook dat de westerse wereld nu inziet met wie ze te maken heeft. Wij zullen haar in elk geval telkens erop attenderen.

Tot slot willen wij oproepen tot nog meer democratie en een grondwet die dat mogelijk maakt.”

Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT): Turkse Nederlanders emotioneel nauw betrokken bij de gebeurtenissen in Turkije. Wij veroordelen de couppoging in Turkije!

Turks-Nederlandse instellingen reageren op mislukte coup Turkije (3)

“Met grote ontsteltenis en verdriet hebben wij kennisgenomen van de gebeurtenissen die zich afgelopen vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag in Turkije hebben voltrokken. Wij veroordelen elke vorm van geweld ten zeerste. Vanzelfsprekend zijn ook Turkse Nederlanders emotioneel nauw betrokken bij de gebeurtenissen in Turkije. Veel is nog onduidelijk over de daders en aanstichters van de couppoging. Uiteraard zullen de daders moeten worden berecht, maar we spreken de hoop uit dat daarbij de rechtsstatelijke beginselen en de mensenrechten leidend zullen zijn.

De Turkse gemeenschap in Nederland heeft in de vroege ochtend en in de loop van zaterdag op verschillende wijzen haar afschuw van de couppoging getoond. Naar verwachting zal de komende periode worden gekenmerkt door geruchten over de aanstichters en motieven achter de mislukte staatsgreep. Mogelijk is er de behoefte om ook in Nederland openbaar uiting te geven aan gevoelens van verontwaardiging. Daarentegen bestaat geen enkel bezwaar, zolang wij onze mening uiten binnen de grenzen van de wet zolang dit allemaal waardig geschiedt binnen de grenzen van de wet.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Jul 18, 2016
Loading posts...