<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Sep 17, 2015

Turkse en Marokkaanse Nederlanders gaan samenwerken aan armoedebestrijding

Op vrijdagmiddag 18 september komen 40 Ambassadeurs Armoedebestrijding bijeen op een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Deze bijeenkomst vormt het startschot voor een serie van lokale initiatieven die de Marokkaans- en Turks-Nederlandse Ambassadeurs in hun eigen gemeente gaan opstarten. De 40 Ambassadeurs zijn afkomstig uit 20 grote en middelgrote gemeenten in Nederland. Zij worden hierbij ondersteund door het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT).

In Nederland leeft rond de 20 à 23 procent van de personen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschap in armoede. Zij hebben iedere maand moeite om de huur te betalen en voldoende over te houden voor voedsel, persoonlijke verzorging, schoolkosten voor hun kinderen en andere basisbehoeften. Huishoudens die behalve een laag inkomen ook nog schulden hebben, zitten vaak nog meer in de knel. Om deze groep te ondersteunen hebben het SMN en het IOT het project ‘Ambassadeurs Armoedebestrijding’ opgezet.

Armoede is een lastig en complex probleem. Veel van de oplossingen voor het armoedeprobleem liggen buiten onze individuele invloedssfeer. Toch zijn er veel inspirerende voorbeelden van mensen die zich op kleine schaal in allerlei projecten sterk maken tegen armoede. Door verbinding te zoeken met die bestaande initiatieven en ook zelf lokaal initiatief te nemen, dragen de Ambassadeurs bij aan het bestrijden van armoede. Zij kunnen in hun eigen netwerken een verschil maken.

Aan de bijeenkomst van 18 september wordt onder andere meegewerkt door het Skanfonds, het OranjeFonds, de Stichting Lezen & Schrijven, het Nibud, het Leefkringhuis Amsterdam-Noord en het ministerie van SZW. De dag wordt voorgezeten door Naïma Azough.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de website van het project gelanceerd: www.omarmen.nl

Sep 17, 2015
Loading posts...