<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Feb 16, 2021

Turkse gemeenschap reageert met afschuw op ‘gelekt’ onjuist NCTV-rapport over Erdoğan

Meerdere Turks-Nederlandse organisaties hebben verontwaardigd en met afschuw gereageerd op het gelekte conceptrapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarin wordt beweerd dat de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan “salafistische groepering ondersteunt, die vervolgens invloed uitoefenen op Turkse jongeren in Nederland”.

Milli Görüş Noord-Nederland (MGNN) en de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) maken zich grote zorgen over de feitelijke onjuistheden en ongefundeerde aannames die gepubliceerd zijn in een artikel van HP/de Tijd.

“Afgaand op de inhoud van het artikel, doet de NCTV in deze interne nota een aantal nauwelijks onderbouwde aannames, in het bijzonder over Milli Görüş. Vermeld wordt wel dat het conceptrapport nog inhoudelijk beoordeeld moet worden door verschillende ministeries en inlichtingendiensten.”

In het artikel wordt gesuggereerd dat het salafisme in Turkije ‘vruchtbare grond’ vindt en er samen wordt gewerkt met Turkse organisaties als Milli Görüş én de Turkse Moslimbroederschap. “Het is voor ons onduidelijk of dit een toevoeging is geweest van de journalist, of dat het een conclusie is van de NCTV. Ook is het onduidelijk of in dit artikel wordt gedoeld op Milli Görüş Europa. Hoe het ook zij, MGNN en NIF distantiëren zich volledig van iedere link met (politiek) salafisme, de (Turkse) Moslimbroederschap en de Kaplanbeweging.”

“Het is bijzonder om te zien dat al in deze fase, waarin de nota nog in een conceptfase verkeerd, niet gecontroleerd is op mogelijke onjuistheden of ongefundeerde aannames en een formele status dus ontbreekt, door de journalist geen wederhoor is toegepast”, vervolgen MGNN en NIF.

“Gevolg is wel dat er Kamervragen worden gesteld, waarin wordt gepleit om de mogelijkheden te onderzoeken om Milli Görüş in Nederland te verbieden. Een en ander doet ons denken aan een ander dossier waarbij dezelfde wegen zijn bewandeld in 2015, namelijk het Motivaction-onderzoek. Dit ongefundeerde onderzoek heeft Turkse jongeren gestigmatiseerd en onjuist geframed, waar veel van hen, zelfs zes jaar na dato nog de emotionele schade van ondervinden.”

MGNN en NIF verwachten “de nodige zorgvuldigheid van alle betrokken onderzoekers en van de politieke partijen”. Ook wordt de definitieve versie van het rapport afgewacht. “We zullen voor verhelderıng in gesprek gaan met de betrokken ministeries en de NCTV en andere veiligheidsdiensten. Ook gaan we graag in gesprek met de auteur van het artikel, de heer Van Dijk, om – zoals het hoort – ook onze kant van het verhaal naar voren te brengen.”

Moe

Turkse Nederlanders zijn moe om door schimmigere figuren misbruikt te worden en bij iedere verkiezingen onderwerp van discussie te worden, haalt Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) in een persbericht uit.

“Turkse Nederlanders zijn volwaardig onderdeel van dit mooie land. Als inderdaad, zoals wordt gesuggereerd de veiligheid van ons land wordt bedreigd, dan willen we graag precies weten hoe het zit. Het kan niet zo zijn dat met algemene vaagheden een gemeenschap van 400.000 mensen in zijn geheel verdacht wordt gemaakt.”

“Wat er precies in het rapport staat blijft vooralsnog raden, maar zeker is dat onze gemeenschap opnieuw in het verdachtenbankje is geplaatst. Wat er in het uitgelekte rapport staat, weten we niet, maar het lekken heeft zijn effect niet gemist. Er is een vijandbeeld opgeroepen in de kennelijke hoop dat dit de kiezer naar vaste waarden zal doen grijpen. Kennelijk leent de Turkse gemeenschap zich daarvoor: een binnenlandse en buitenlandse vijand tegelijk”, onderstreepte IOT.

Binnen de Turkse gemeenschap in Nederland zijn honderden organisaties werkzaam om jongeren weerbaar te maken tegen het gevaar van extremistische beïnvloeding vanuit het buitenland, maakte IOT iedereen duidelijk.

“We spreken regelmatig met het departement van SZW, maar de kwestie waarover HP/de tijd schrijft is nooit ter sprake gebracht. In vervolg op de talrijke activiteiten die wij de afgelopen jaren hebben ondernomen tegen extremisme, zijn we graag bereid ook nieuwe gevaren af te wenden. Maar onze hele gemeenschap in het verdachtenbankje plaatsen is contraproductief en werkt precies degenen in de kaart die wij in Nederland niet kunnen gebruiken.”

De NCTV moet excuses maken als de aantijgingen vals blijken te zijn. “IOT hoopt zo snel mogelijk geïnformeerd te worden over de nieuwe gevaren die ons land bedreigen. Wanneer die er niet zijn, verdient de Turkse gemeenschap een welgemeend excuus van de NCTV. Ondertussen roepen we onze gemeenschap op zich er niet van te laten weerhouden volwaardig deel te nemen aan het feest van de democratie dat op 15, 16 en 17 maart zal worden gevierd.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 16-02-2021

Feb 16, 2021
Loading posts...