<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Oct 05, 2016

Turkse invloed imams Nederland is leugen

Islamitische Stichting Nederland (ISN) is woensdag met een reactie gekomen op de beschuldigingen dat Turkse imams in Nederland ‘onder invloed zouden zijn van de Turkse regering, omdat ze door hun worden betaald’. CDA-leider Sybrand Buma diende samen met de christelijke CU en orthodox-gereformeerde SGP een motie in om de financiering van imams uit Turkije te stoppen. Deze motie is aangenomen in de Tweede Kamer.

De ISN verwerpt ten stelligste dat ongewenste invloeden uit Turkije via de imams naar Nederland geïmporteerd zouden worden. “Het tegendeel is waar. Rust, saamhorigheid en verdraagzaam is wat de imams verkondigen. In moskeeën wordt geen politiek bedreven. De gebedshuizen zijn voor stilte, bezinning en verbinding”, reageert ISN.

ISN-bestuurslid Ayhan Tonca liet tijdens een Nieuwsuur-uitzending (HIER te bekijken) in duidelijke taal weten dat er geen sprake is van Turkse invloeden op imams in Nederland. “Al onze prediken zijn openbaar. De imams houden het enkel bij religie. Elke politieke inmenging wordt bestraft.”

Yasin Kocadag, een jonge Turks-Nederlandse imam, laat tegen de NOS weten dat imams in Nederland totaal vrij zijn in het prediken. Hij verwerpt daarmee de gedachte dat imams onder Turkse invloed hun werk doen.

ISN

ISN benadrukt door middel van een schriftelijke verklaring wat de functie van de stichting is waar 145 moskeeën zijn aangesloten zodat er geen misverstanden ontstaan over ISN. “De Islamitische Stichting Nederland is een open en transparante organisatie, opgericht naar Nederlands recht, die zich richt op de Nederlandse samenleving en streeft naar een volwaardige burgerschap van de Turkse Nederlanders. ISN richt zich op de religieuze activiteiten van de aangesloten moskeeorganisaties. Zelfstandigheid van ISN en de aangesloten stichtingen is zowel op financieel vlak als op bestuurlijk niveau gewaarborgd. Verder beschikken alle aangesloten stichtingen alsmede ISN over een eigen begroting en eigen financiën. Alle financiën worden opgebracht door de gemeenschap in Nederland en het enige wat betaald wordt door de Turkse overheid zijn de salarissen van de imams, ISN steekt dat niet onder stoelen of banken.”

Imams

“Draagvlak en vertrouwen onder de moskeebezoekers is essentieel en het moskeebestuur kiest voor een hooggekwalificeerde, academisch gevormde imam met een bewezen staat van dienst. De aanstelling vindt alleen plaats nadat de imams cursussen over de taal en cultuur van Nederland hebben gevolgd. Deze imams zijn universitair geschoold en zijn bekend met de normen en waarden die hier gelden.”

De imams worden uit het buitenland aangesteld, omdat imams niet in Nederland worden opgeleid. Alle pogingen om in Nederland een imamopleiding tot stand te brengen, zijn mislukt. Wel is er sinds 2004 de mogelijkheid voor jongeren om in Turkije te studeren aan de Internationale afdelingen van theologische faculteiten. Inmiddels zijn de eerste studenten afgestudeerd en gestart als imam in Nederland. “Initiatieven om meer imams met een Nederlandse achtergrond op te leiden zijn natuurlijk welkom”, meldt ISN.

Radicalisering

“Sinds 1982 komen imams naar Nederland. In al die jaren hebben zij zich ingespannen voor een vreedzame en tolerante samenleving tussen moslims, christenen, joden en andere levensovertuigingen en niet gelovigen. In de moskeeën prediken zij decennialang een gematigde vorm van Islam die alle radicale en extreme vormen uitsluit. Je kunt dit waarnemen onder de jongeren die de moskeeën bezoeken, ze hangen geen radicale of extreme vormen aan. Samen met moskeebestuurders participeren de imams dialoogbijeenkomsten tussen diverse religieuze groeperingen in de samenleving. De imams bieden religieuze educatie aan de kinderen en verlenen geestelijke bijstand bij sociale, psychische en spirituele uitdagingen. Bovenal is de ISN niet de enige die gebruik maakt van de diensten van de imams en dede’s (voorganger Alevieten) uit Turkije. Andere organisatie in Nederland maken ook gebruik van imams uit Turkije.”

Rechtsstaat

“De waarden van de democratische rechtsstaat staan bij de Islamitische Stichting Nederland centraal. Hierin investeren we door actief onze verantwoordelijkheid te nemen, betrokken en open te zijn. Daarom staat de ingediende en aangenomen motie haaks op onze rechtsstaat die de keuzevrijheid voor het kiezen van een opleiding, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd”, aldus ISN.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 05-10-2016

Oct 05, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...