<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Ak Ajans Nederland
Oct 05, 2016

Turkse invloed imams Nederland is leugen

Islamitische Stichting Nederland (ISN) is woensdag met een reactie gekomen op de beschuldigingen dat Turkse imams in Nederland ‘onder invloed zouden zijn van de Turkse regering, omdat ze door hun worden betaald’. CDA-leider Sybrand Buma diende samen met de christelijke CU en orthodox-gereformeerde SGP een motie in om de financiering van imams uit Turkije te stoppen. Deze motie is aangenomen in de Tweede Kamer.

De ISN verwerpt ten stelligste dat ongewenste invloeden uit Turkije via de imams naar Nederland geïmporteerd zouden worden. “Het tegendeel is waar. Rust, saamhorigheid en verdraagzaam is wat de imams verkondigen. In moskeeën wordt geen politiek bedreven. De gebedshuizen zijn voor stilte, bezinning en verbinding”, reageert ISN.

ISN-bestuurslid Ayhan Tonca liet tijdens een Nieuwsuur-uitzending (HIER te bekijken) in duidelijke taal weten dat er geen sprake is van Turkse invloeden op imams in Nederland. “Al onze prediken zijn openbaar. De imams houden het enkel bij religie. Elke politieke inmenging wordt bestraft.”

Yasin Kocadag, een jonge Turks-Nederlandse imam, laat tegen de NOS weten dat imams in Nederland totaal vrij zijn in het prediken. Hij verwerpt daarmee de gedachte dat imams onder Turkse invloed hun werk doen.

ISN

ISN benadrukt door middel van een schriftelijke verklaring wat de functie van de stichting is waar 145 moskeeën zijn aangesloten zodat er geen misverstanden ontstaan over ISN. “De Islamitische Stichting Nederland is een open en transparante organisatie, opgericht naar Nederlands recht, die zich richt op de Nederlandse samenleving en streeft naar een volwaardige burgerschap van de Turkse Nederlanders. ISN richt zich op de religieuze activiteiten van de aangesloten moskeeorganisaties. Zelfstandigheid van ISN en de aangesloten stichtingen is zowel op financieel vlak als op bestuurlijk niveau gewaarborgd. Verder beschikken alle aangesloten stichtingen alsmede ISN over een eigen begroting en eigen financiën. Alle financiën worden opgebracht door de gemeenschap in Nederland en het enige wat betaald wordt door de Turkse overheid zijn de salarissen van de imams, ISN steekt dat niet onder stoelen of banken.”

Imams

“Draagvlak en vertrouwen onder de moskeebezoekers is essentieel en het moskeebestuur kiest voor een hooggekwalificeerde, academisch gevormde imam met een bewezen staat van dienst. De aanstelling vindt alleen plaats nadat de imams cursussen over de taal en cultuur van Nederland hebben gevolgd. Deze imams zijn universitair geschoold en zijn bekend met de normen en waarden die hier gelden.”

De imams worden uit het buitenland aangesteld, omdat imams niet in Nederland worden opgeleid. Alle pogingen om in Nederland een imamopleiding tot stand te brengen, zijn mislukt. Wel is er sinds 2004 de mogelijkheid voor jongeren om in Turkije te studeren aan de Internationale afdelingen van theologische faculteiten. Inmiddels zijn de eerste studenten afgestudeerd en gestart als imam in Nederland. “Initiatieven om meer imams met een Nederlandse achtergrond op te leiden zijn natuurlijk welkom”, meldt ISN.

Radicalisering

“Sinds 1982 komen imams naar Nederland. In al die jaren hebben zij zich ingespannen voor een vreedzame en tolerante samenleving tussen moslims, christenen, joden en andere levensovertuigingen en niet gelovigen. In de moskeeën prediken zij decennialang een gematigde vorm van Islam die alle radicale en extreme vormen uitsluit. Je kunt dit waarnemen onder de jongeren die de moskeeën bezoeken, ze hangen geen radicale of extreme vormen aan. Samen met moskeebestuurders participeren de imams dialoogbijeenkomsten tussen diverse religieuze groeperingen in de samenleving. De imams bieden religieuze educatie aan de kinderen en verlenen geestelijke bijstand bij sociale, psychische en spirituele uitdagingen. Bovenal is de ISN niet de enige die gebruik maakt van de diensten van de imams en dede’s (voorganger Alevieten) uit Turkije. Andere organisatie in Nederland maken ook gebruik van imams uit Turkije.”

Rechtsstaat

“De waarden van de democratische rechtsstaat staan bij de Islamitische Stichting Nederland centraal. Hierin investeren we door actief onze verantwoordelijkheid te nemen, betrokken en open te zijn. Daarom staat de ingediende en aangenomen motie haaks op onze rechtsstaat die de keuzevrijheid voor het kiezen van een opleiding, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd”, aldus ISN.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 05-10-2016

Oct 05, 2016
 • Sobieski

  Een Nederlands gezegde luidt: “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”. Natuurlijk gaan die imans die door die Erdogan kliek wordt betaald, het officiële Turkse regerings standpunt vertolken, althans geen kritische toon aanslaan, want dan worden subiet teruggeroepen.
  Hoewel het wederom benadrukt dat de de Turken die hier wonen vooral Turks zijn en alleen in naam Nederlands, heb ik er verder geen probleem mee. Ontken alleen niet dat dit de lange arm is van Erdoan, want dat lijkt me zo klaar als een klontje.

 • Roel de Jel

  Ik ben het met je eens Sobieski, Uit onderzoeken blijkt dat er vanuit turkse overheidsdiensten geld stroomt naar de turkse moskeeën in Nederland,en niet alleen Turkse moskeeën). Dit is bij onze wetgeving verboden omdat wij hier een strikte scheiding tussen staat en kerk hebben. Dat is kennelijk in Turkije anders.
  Onze regering moet hier veel strenger tegen optreden en deze geld stromen stoppen of anders deze moskeeën sluiten.

 • Sobieski

  Beste Roel, dank hiervoor. Er zijn wel precedenten in Europa dat priesters en andere predikers door de staat werden en wellicht nog steeds worden betaald. Groot verschil met wat hier gaande is, en wat ook in die rapportage naar voren komt, is dat die imans letterlijk teksten voorlezen die in Turkije zijn opgesteld door Turkse overheidsdienaars. En daarmee reikt de lange arm van Erdogan niet alleen tot in de tv-huiskamers van de Nederturken, maar ook tot in de Nederlandse gebedshuizen. Dat die neder-Turken niet begrijpen dat de NL politiek dit zorgelijk acht, is in mijn ogen nog het meest verontrustend.

 • Omario

  Beste Roel,

  Of dit wel of niet zo is durf ik niet te zeggen maar laten we ervan uitgaan dat het waar is. Er vloeien geldstromen vanuit Turkije naar Turkse moskeeën in Nederland en dit is bij wet verboden en de bewijzen zijn aanwezig.

  Waarom is er nog geen bestuurder van een Turkse Moskee aangeklaagd en veroordeeld of waarom is er nog geen moskee gesloten?

 • Sobieski

  Beetje flauw Omario, want de Turken kennende doen ze iets wat wellicht door de wettelijke beugel kan, maar wel onwenselijk is.
  Het zou natuurlijk het beste zijn als de nederturken zelf gaan inzien dat dit niet goed is en beseffen dat dit bijdraagt aan het beeld dat de andere nederlanders steeds meer van nederturken hebben. Namelijk, dat het een parallele samenleving is waarvan het hart, de ziel en loyaliteit van de deelnemers in Turkije ligt en dat hun nederlandschap alleen bestaat uit het dragen van een papiertje. Besef dat jullie kinderen dan ook niet zo makkelijk een stategplaats of baantje krijgen, want er zijn niet veel bedrijven die zoeken naar een pseudo-nederlander, nee dan liever iemand die wel met hart en ziel aan Nederland is verbonden.

 • Roel de Jel

  Dat klopt Sobieski, maar onze overheid met name het OM, moet nu eens gaan handhaven. Maar ik snap niet dat jonge turken niet door hebben dat zij zichzelf isoleren in onze maatschappij doordat zij zich steeds meer richten op Turkije. Bij Marokkanen is dit al zo, zij krijgen bijna geen werk ook al zijn zij van goede wil en hebben de juiste diploma’s, dit komt omdat Marokkanen steeds op negatieve wijze in het nieuws zijn en de marokkaanse gemeenschap maar weg blijft kijken en niets doet

 • Omario

  Beste Sobieski,

  Ik geef u gelijk, het is best een beetje flauw. Roel gaf echter aan dat het wettelijk verboden is, vandaar ook mijn reactie. Ik zou zeggen, als er zaken plaatsvinden in moskeeën die wettelijk niet zijn toegestaan dan hadden er allang moskeeën gesloten moeten worden.

  U en ik mogen iets niet goed vinden, daarvoor leven we in Nederland. Om echter te zeggen dat moskeeën moeten sluiten kan en mag wettelijk niet.

  Het Nederlanderschap bestaat verder niet uit alleen een papiertje gezien de vele Turkse ondernemers hier in Nederland. Ik ben blij dat ze er zijn, waar moet ik anders mijn Turkse pizza of broodje oner eten!

  Ik denk dat het wel mee zal vallen met die bijbanen en stages in de toekomst.

 • Roel de Jel

  Beste Omario, ons OM handhaaft op het moment niet, terwijl ze dit wel zouden moeten doen. En Omario een broodje doner of turkse pizza(allemaal erg lekker) kan je ook bij een nederlandse zaak krijgen gemaakt naar Turks recept.

 • Omario

  Beste Roel,

  Of komt het misschien doordat er geen bewijs is? Ik bedoel, als OM zou ik een moskee waarin haat gepredikt en die de Nederlandse rechtsstaat ondermijnt linea directa sluiten.

  Doe mij toch maar een Turk. Dat smaakt denk ik toch wat lekkerder!

 • Ozturk

  Het betalen van imams in het buitenland is niet onder Erdoğan ontstaan, dit was al zo sinds de jaren 80.

 • Ozturk

  U zegt dingen die waar zijn, maar in omgekeerde volgorde. Omdat Turken (en andere allochtonen) en Turkse (andere allochtone) kinderen geen stageplaatsen krijgen en op school achtergesteld worden en negatievere schooladviezen krijgen, keren zij zich af van de Nederlandse samenleving.
  Het is dus de schuld van de autochtone bevolking dat de situatie is geworden zoals die nu is. En mensen met een houding als de uwe maakt het erger.
  Maar dat is dan ook uw doel (polariseren), dat u redelijk succesvol bereikt.

 • Ozturk

  Geachte heer de Jel, geachte heer Omario en heer Sobiesiki,

  Het zit als volgt:
  De Turkse overheid betaalt alleen het salaris van de imam. Maar zelfs daar stelt de Turkse overheid voorwaarden aan.
  Zo moet er eerst een functionerende moskee met bestuur zijn opgericht en moet er een gebouw zijn aangekocht of gehuurd. Voor al die zaken zijn de lokale Turkse mensen verantwoordelijk.
  Ik heb enige tijd inzage gehad in de financiën van de nieuwe Selimiye moskee in Haarlem ten tijde van de bouw ervan. Ik kan u verzekeren, er is geen cent van de Turkse overheid aan te pas gekomen. Was het maar zo, want de begroting is nog altijd niet sluitend, want de complete financiering komt uit giften en contributies van moskeegangers en/of lokale moslim ondernemers.
  Wel wordt ook in Haarlem de imam door Diyanet betaald.

  1 andere bijdrage destijds was wel, dat de Selimiye moskee een renteloze (islamitische) lening van diyanet kon krijgen om de moskee af te bouwen.

  Overigens heeft de gemeente Haarlem ook bijgedragen aan de oprichtong, door een gunstige ruil van het oude gebouw en grond in de binnenstad tegen de nieuwe grotere locatie.
  In die zin zou je ook joh kunnen stellen dat de gemeente Haarlem ongeoorloofd invloed op de gang van zaken binnen de moskee heeft ‘gekocht’.
  Maar dat is net zo grote onzin als dat de Turkse overheid invloed zou hebben.

  Voor uw informatie.

 • Roel de Jel

  Beste Ozturk, Als de turkse overheid het salaris betaald van de iman is dit tegen onze wetgeving want bij scheiding van kerk en staat hoort ook de overheid geen enkele betaling te doen aan welk genootschap dan ook. Mogelijk dat in Turkije zelf dit volgens hun wetgeving wel kan is wat anders maar dat kan je niet exporteren naar nederland. En Ozturk het is nog altijd zo wie betaald wie bepaald

 • Ozturk

  Geachte heer de Jel,
  Ik ben het grotendeels eens met uw betoog over hoe de wet in elkaar zit en over wie betaalt bepaalt etc.
  Echter was dit decennialang, tot lang voor het Erdoğan tijdperk, nooit een probleem. Om nu ineens hier een groot punt van te maken als ware het de grootste misstand van de eeuw is overdreven.
  Zo’n groot probleem is het nu ook weer niet trouwens. Het salaris van een imam is ook weer niet zo schrikbarend hoog, dat kan heel eenvoudig door de gemeenschap worden opgebracht.
  Als elke moskeeganger 10 euro per jaar betaald zijn we er al.
  Uiteindelijk zitten de moskeeën stampvol, in tegenstelling tot de kerken, en dus is het makkelijk op te brengen.
  Daarmee zal er overigens niets veranderen aan de preek, die blijft hetzelfde want het Turkse volk en de Turkse overheid spreken dezelfde taal en hebben dezelfde visie.

 • Sobieski

  Beste Ozturk, stageplekken worden meestentijds niet ‘uitgedeeld’ maar de student dient zelf op zoek te gaan. Toevallig ken ik iemand die op een hogeschool van dichtbij ziet dat studenten vooral stageplaatsen krijgen via via. Via het werk van hun ouders, neven, nichten, buren, you name it. Omdat Turkse studenten, net als Marrokaanse, maar vooral ook hun ouders, slecht zijn geintegreerd, missen zij zo’n netwerk en krijgen ze dan ook moeilijk een goede stageplek. Een negatief schooladvies wordt niet gegeven omdat een kind Turks is, maar wel indien het bijvoorbeeld een taalachterstand heeft. Dat wordt versterkt indien thuis geen Nederlands wordt gesproken en louter de Turkse tv aan staat. Dus a.u.b. niet direct in de slachtofferreflex schieten maar, in het belang van de jonge generatie, de hand in eigen boezem steken.

 • Ozturk

  Dat is de versie die u in het 8uur journaal hoort.
  Wij Turkse ouders negeren intussen massaal het schooladvies van de leraren en sturen onze kinderen naar de school waarvan wij denken dat onze kinderen dag aankunnen. En dat is veelal de juiste keuze.
  Het leidt van onze kant tot ‘zie je wel’, en de Nederlandse leraar die het verkeerde schooladvies gaf haalt zijn schouders op, omdat het hem verder niks interesseert dat hij een kind een kans op een betere toekomst onthield. Want het is ‘toch maar een turk’.

  U heeft hier geen ervaring mee, behalve wat u hoort uit het nieuws, dus u kunt beter zwijgen over dingen waar u als Israëli niks over kunt weten.

 • Sobieski

  Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, dat het niet spreken van de taal thuis en het afstemmen op niet-nederlands talige media leidt tot achterstand. Dat weet een kind zelfs.

 • Ozturk

  Onjuist. U leest weer selectief mijn argumenten. Nederlandse leerkrachten denken net als u onterecht dat een taalachterstand tot een lager schooladvies zou moeten leiden. Dat is raar, want een Nederlandse student die in Berlijn gaat studeren heeft hetzelfde probleem, maar wordt nooit – terecht – als probleem ervaren.

  Dat u niet doorgeleerd heeft is wel duidelijk.
  Wat is eigenlijk uw opleidingsniveau als ik vragen mag? Of wilt u dat liever niet zeggen?
  Ik heb TU Delft gestudeerd, faculteit Bouwkunde, ingenieur bouwmanagement en vastgoedbeheer, aangenaam.
  En u?

 • Ozturk

  Nederlanders kunnen helemaal niet koken joh! Er zijn wel van de 3 Michelin sterren restaurants van Hollanders, en daar doen ze wel lyrisch over, maar als we nu een objectief kijken wat je daar krijgt : 5 gangen met allemaal dingen waarvan je niet kunt zien wat het is ergens in een hoekje van je bord. Na 5 borden gepiel heb je nog steeds honger en ondertussen 4 uur van je leven kwijt.
  En de volgende dag dik doen geven de collega’s : ‘ja kerel, gisteren uitmuntend gedineerd in die tent de Librije… Exquise!’
  Maar ondertussen bij de lunch wel nog even snel 4 broodjes kroket in de kantine naar binnen stouwen, om de overgebleven honger van gisteren te stellen…

  Nederlanders… Tssssk.

 • Ozturk

  Onzin. Het feit dat die priesters en predikers juist niet werden gecontroleerd heeft geleid tot de excessen tot kindermisbruik op grote schaal aan toe.

  Het sturen vanuit de overheid zorgt er juist voor dat de Turkse moskeeën niet op eigen houtje radicale ideeën kunnen uitdragen.

  Maar dat kunnen we u toch niet aan uw verstand peuteren, want dat is een positief punt in de discussie en u wordt er juist voor betaald om positieve punten zoveel als mogelijk onder het tapijt te schuiven.

 • Omario

  Hahaha, ik moet je eerlijk bekennen dat zo’n gangen menu inderdaad de honger niet stilt. Daarom ben ik ook zo blij dat we tegenwoordig overal Turkse/Marokkaanse/Surinaamse eetgelegenheden hebben. Heerlijk die multiculturele samenleving!

 • Ozturk

  Klopt helemaal. Er gaat niks boven een mixed grill schotel bij het Turkse restaurant. Veel en snel vlees. Lekker schrokken, noem me een cultuurbarbaar…
  😀

 • Sobieski

  Goed om te lezen dat u bevestigd wat anderen halstarrig blijven ontkennen, nl. dat er ‘sturing vanuit de (Turkse) overheid’ plaatsvind’ m.b.t. hetgeen in Nederlande moskeeën wordt verkondigd. Hoezo lange arm?

 • Sobieski

  Een oud nederlands gezegde luidt ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Laat u weten als ik kan toelichten?

 • Sobieski

  Indrukwekkend, wel afgemaakt hoop ik?

 • Ozturk

  En u?
  Trollenschool in Tel Aviv?
  Waarom geeft u geen antwoord wanneer u een vraag gesteld wordt eigenlijk?

 • Sobieski

  Wat onvriendelijk toch weer beste Ozturk; geen idee wat nu weer de aanleiding is?
  Over mijn scholingsgraad heeft u elders al aangegeven dat die een bepaald niveau niet te boven zou gaan. Ik laat u graag in die waan.

 • Ozturk

  Die onvriendelijkheid jegens u blijkt steeds meer terecht. Een normaal persoon vertelt iets over zichzelf en zijn achtergrond, zoals de meesten van ons gedaan hebben. En dat is belangrijk, want daarmee kunnen geschreven berichten in een context van de persoon gezien worden.

  Mijn vraag aan u was een test, voor de zekerheid, om te bepalen of u inderdaad een trol bent, want trollen zullen hun identiteit niet prijsgeven. Vaak blijkt dan namelijk dat er geen enkel belang is om u te mengen in de discussie, anders dan die discussie tussen serieuze mensen te versjteren en te frustreren. En dat is dan ook precies wat u doet met uw inhoudsloze berichtendiarree tijdens kantooruren.

  Eerder vroeg ik bijvoorbeeld heer Teremun naar zijn achtergrond, en die heeft hij netjes uitgelegd. Ondanks dat onze zienswijzen strijdig zijn, heeft hij toch ons respect gewonnen, omdat hij een mens is.
  U zou net zo goed een computer kunnen zijn die er standaard reacties uitspuugt.

  Maar hiermee is het nogmaals bewezen dat u een trol bent en wij reageren dan ook niet meer op de inhoud van uw berichten.

 • Ammon Teremun

  Ik heb aan de Cornell Uni New York gestudeerd .
  Department of Materials Science and Engineering
  Department of Earth and Atmospheric Sciences
  Afgestudeerd als mechanical engineer, aerospace engineer
  Aangenaam.
  Ga nu niet over het opleidingsniveau van de reageerders hier schrijven. Niet iedereen heeft of kan studeren.
  Beetje flauw om hier nu mensen op af te rekenen.
  Echt Nederlands om hier nu mee op de proppen te komen.

 • Ozturk

  Geachte heer Teremun,

  Ik ben oprecht trots op u en voor u dat u zo’n indrukwekkende opleiding heeft kunnen volgen en afronden.
  U bagatelliseert uw (onze) studies weliswaar, maar ik vind dat niet terecht. Bovendien schat u de reden waarom ik dit te berde breng verkeerd in. Het is geen opschepperij en is niks ‘Nederlands’.

  Ten eerste wil ik Sobiesiki uit zijn tent lokken en zijn achtergrond beter kennen. Als hij een trol is, dan zal hij er niet op ingaan (wat hij dus inderdaad expliciet niet doet, en wat mijn vermoeden bevestigt) omdat een trol per definitie zijn identiteit uit alle macht geheim houdt of zich een valse identiteit aanmeet, maar die prikken we makkelijk door, dus dat is ook risicovol.

  Ten tweede is het belangrijke achtergrondinformatie in de discussies die hier gevoerd worden. Hoe vaak voert heer Sobiesiki wel niet de ‘taalachterstand’ aan als legitimatie voor een lager leeradvies? In een artikel met Koos Spee (Wegmisbruikers) waar enkele dagen gelden naar verwezen werd doet Koos Spee de boute uitspraak dat etnisch profileren ok is, want allochtonen hebben vaak wat op hun kerfstok en gedragen zich niet netjes.
  Ik weet dat u uw Egyptische vaderland definitief vaarwel heeft gezegd, maar u kunt geen afstand van uw Arabische uiterlijk en genen nemen. En dat resulteert dus in meer dan gemiddelde staandehouding, omdat u met uw studie/beroep veel geld verdient, en dus geheel legaal in een BMW 7-serie rijdt maar een ‘zwart koppie’ heeft. Met goedkeuring van dhr. Koos Spee, toch een autoriteit. Na een keer of drie gaat ook u vanzelf schelden op ‘Oom Agent’. Daarna krijgt u het stempel ‘brutale allochtoon’ opgeplakt. Mensen als Koos Spee en Sobiesiki draaien deze volgorde graag om, maar de werkelijkheid is anders.

 • Ozturk

  Geachte heer de Jel,

  U heeft gelijk als u zegt dat de imams van moskeeën van Diyanet vanuit Turkije worden betaald. Verder klopt het dat de introductie speeches van de imam een centrale boodschap inhouden die vanuit Turkije wordt ingegeven.

  Ik denk dat u redelijk genoeg bent – oordelend vanuit vorige discussies met u – dat u de tijd wilt nemen om enkele nuanceringen van mijn zijde te overwegen aangaande dit onderwerp.

  Ten eerste:
  Al sinds de eerste Diyanet moskee de deuren in Nederland opende is deze gang van zaken altijd zo geweest. Ook in het pre-Erdogan tijdperk, ten tijde dat de seculiere machten nog de dienst uitmaakten in Turkije.
  De reden waarom zij de imams wílden betalen was, dat zij daarmee konden voorkomen dat moskeeën op eigen initiatief al te islamitische en/of radicale boodschappen zouden gaan uitdragen.
  Dit moet u van mij aannemen, maar dit is vandaag de dag nog altijd zo. Ik weet dat er veel vooroordelen zijn jegens Erdogan, maar de boodschappen van de Turkse Diyanet zijn nog altijd even gematigd en a-politiek als in de jaren ’80.
  U zou eens een keer een vrijdaggebed kunnen bezoeken met een Turkse kennis bijvoorbeeld om zelf te oordelen, of om het de imam na afloop zelf te vragen.
  Ook zou u het af kunnen leiden uit het gegeven dat er niet 1 Turkse Diyanet moskee is te vinden in het lijstje van ‘radicale moskeeën’ in Nederland.
  Zou de Turkse overheid de imams niet betalen, dan wordt het risico op lokale radicalisering groter, omdat er geen centrale regie en controle meer is.

  Ten tweede:
  De ‘centrale boodschap’ vanuit Turkije bevat zelden of nooit een politiek aspect. Dat is bewust zo.

  Ten derde:
  De preek bestaat slechts voor een klein deel uit de centrale preek. Het tweede deel van de preek mag door de imam zelf worden ingevuld, maar moet eveneens binnen bepaalde seculiere grenzen blijven, en mag betrekking hebben op lokale aangelegenheden waar moslims mee te maken hebben.

  Ten vierde:
  Bovenstaande is ook gelijk de reden waarom er nog nooit juridisch is opgetreden tegen een Diyanet moskee, want de Nederlandse overheid is wel degelijk op de hoogte van deze situatie. Het is minister Asscher aan te rekenen dat hij niet de verantwoordelijkheid neemt om dit preventief duidelijker aan de Nederlandse bevolking uit te leggen en de escalatie en het onbegrip nu de vrije loop laat.

 • Ammon Teremun

  Ja ik heb een ‘zwart koppie’
  Nee ik rij geen bmw 7 maar een Toyota auris hybride.
  Ik heb niet het gevoel dat ik vaker wordt aangehouden dan een blanke Nederlander.
  En als je wordt aangehouden, gewoon meewerken en er is niets aan de hand. De politie doet gewoon haar werk.

 • Roel de Jel

  Beste Ozturk, Je kent het spreekwoord onbekend maakt onbemind. Ik geloof ook best wel dat in het merendeel van de moskeeën geen haat wordt gepredikt. Maar in die mokeeen waar dit wel gebeurt halen het nieuws en beïnvloed de publieke opinie in negatieve zin. En openlijk in de media nemen de turkse en Marokkaanse gemeenschappen er geen afstand van deze haat imans, dus de negatieve invloed op de publieke opinie blijft dan. En onze overheid grijpt ook niet bij deze moskeeen want zij willen politiek correct zijn, dat neem ik onze overheid kwalijk(ik ben geen Wilders aanhanger hoor)

 • Roel de Jel

  Beste Ozturk, Koken en eten is een cultuur, als ik uit eten ga wil ik een normaal portie op mijn bord ik hoef geen schilderij op mijn bord. Er zijn heus wel goede ned. restaurants die goede gerechten serveren in normale porties. Ik zou je eens aanraden zeeuwse mosselen te eten op z,n zeeuws dus gekookt zonder wijn maar op een groente bodem. of een goed stuk noordzeevis, Zeewolf of kabeljauw zonder te veel poespas gewoon puur zodat je het ook echt proeft. Ps Ik eet alles wat niet van mijn bord terug bijt. Ik heb al heel veel lokale gerechten in de wereld gegeten zo maak je kennis met een cultuur. Alleen Bufaloo wormen vond ik niet zo smakelijk

 • Ozturk

  Geachte heer Teremun,

  Schaft u maar eens een Audi A7 aan voor uzelf, moet u eens opletten hoe vaak u ineens wordt aangehouden. Een Toyota Auris en een man met een Egyptisch uiterlijk is geen reden voor een etnische profilering voor de politie. U zou buschauffeur kunnen zijn en een Auris kunnen rijden. En Egyptenaren ‘horen’ volgens de politie buschauffeur met een Auris te zijn en geen raketgeleerde zoals u met een A7.

  Een Afghaanse zakenpartner van mij (dertiger, ook ‘zwart koppie’) rijdt daadwerkelijk in een A7.
  Steeds als hij bij ons komt om goederen te betalen en hij heeft cash geld bij zich, dan komt hij expres met de Sprinter bestelwagen van zijn bedrijf om niet aangehouden te worden, omdat hij geen zin heeft om steeds al zijn factuur mappen bij zich te hebben om de politie te overtuigen dat het geld dat hij bij zich heeft uit legale handel komt.
  Dit kan ook Koos Spee toch echt niet recht praten wat mij betreft.

Loading posts...