<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 28, 2018

Tweede Kamer rekent financieel af met DENK en eist flink pak geld

De Tweede Kamer gaat dit jaar bijna anderhalf ton inhouden op de fractieondersteuning van DENK. Dat heeft het Presidium, het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer, donderdag besloten. De partij zou dat geld dubbel hebben ontvangen.

“Een volledig eenzijdig en volkomen onterecht besluit”, reageert DENK. “DENK wordt door het Presidium, ondanks adviezen van de onafhankelijke vereffenaar, ten onrechte financieel benadeeld.”

De consequenties voor DENK zijn hard: “Hiermee wordt het voor ons onmogelijk gemaakt om werkzaamheden naar behoren te verrichten en daardoor het volk goed te vertegenwoordigen.” Bij het maken van deze afweging was DENK niet betrokken en werd ook niet gehoord.

DENK vindt het onbegrijpelijk dat een registeraccountant en een onafhankelijke vereffenaar, aangesteld door het Presidium zelf, de jaarrekening wel vast kunnen stellen, maar het Presidium niet. In tegenstelling tot de eerstgenoemden, bestaat het laatstgenoemde orgaan uit politici, die op deze manier “misbruik maken van hun positie om politiek af te rekenen met DENK”.

Fractievoorzitter Farid Azarkan: “Het heeft er alle schijn van dat in het bestuurlijk orgaan, het Presidium van de Tweede Kamer in dit geval, politieke besluiten worden genomen.”

DENK vindt het onbegrijpelijk en betreurt het feit dat zij in deze onvoldoende is gehoord. “Het Presidium is voornemens de financiële bijdrage van de fractie DENK vanaf augustus 2018 flink te korten en negeert hiermee volledig de experts die zij zelf hebben ingeschakeld. Voor DENK wordt het bijzonder lastig om haar fractiemedewerkers te betalen en haar democratische taken uit te voeren.”

“Het gaat hier om een onterechte verrekening tussen Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Het Presidium zag voor de verkiezingen van 2017 geen enkele relatie tussen de Groep Kuzu/Öztürk en DENK. Na maart 2017 is het Presidium opeens van mening dat het hier wel om dezelfde organisatie gaat. Bij de beëindiging van een fractie, in dit geval Groep Kuzu/Öztürk, is er op grond van artikel 6, tweede lid van de fractiekostenregeling sprake van doorbetaling van 6 maanden om onder meer afspraken met het personeel en lopende verplichtingen na te komen. Dit heeft het Presidium In een brief van d.d. 24 mei 2017 aan DENK ook zelf aangegeven”, laat de partij in een persbericht weten.

Die kosten wil het Presidium nu echter zonder goed overleg, geheel ten onrechte en tegen alle adviezen in verhalen op DENK, aldus de politieke beweging.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 28-06-2018

Jun 28, 2018
Loading posts...