<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
May 31, 2016

Tweede Kamer weigert Kuzu’s racismedebat met Rutte en Asscher

De Tweede Kamer heeft dinsdag een debat met premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher over racisme in Nederland geweigerd. De aanvraag kwam van de politiek leider van DENK, Tunahan Kuzu, na de recente gebeurtenissen. Zoals de racistische aanhouding van rapper Typhoon, de Zwarte Pieten-kwestie en de aangifte van kandidaat-Kamerlid Sylvana Simons van DENK, laat Kuzu in een verklaring weten.

“Wat doet de politiek? Want volksvertegenwoordigers, met hun beide benen stevig in de haarvaten van de samenleving, zouden een heftig opgelaaide maatschappelijke discussie idealiter moeten aangrijpen om deze hand in hand te laten gaan met een politieke discussie”, zegt Kuzu. “Daarom, en omdat de minister-president en de vicepremier (verantwoordelijk voor de bestrijding van racisme en discriminatie) zich recentelijk in de openbaarheid over racisme hebben uitgelaten, was dit debat over racisme in onze samenleving aangevraagd. Helaas stemde de Tweede Kamer niet in met dit verzoek.”

Volgens DENK is het een gemiste kans dat de Tweede Kamer ervoor kiest om dit debat niet aan te gaan. Kuzu: “Racisme is nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest als nu. Het zou voor iedere welwillende politicus dan ook moeten voelen als hét moment om er ook iets aan te gaan doen. Want nú is er maatschappelijke dialoog en nú is er bij veel mensen een ongekend gevoel van urgentie. Helaas blijkt de discussie in de samenleving weer eens voor te lopen op de politiek, want dit gevoel van urgentie wordt blijkbaar niet gedeeld door de meerderheid van de politici hier in Den Haag.”

De politieke partij vindt het opmerkelijk dat politici zich in de openbaarheid anders uitlaten dan in de Tweede Kamer: “Wat vervolgens opvalt, is dat veel politici zich in de openbaarheid hebben uitgelaten over het thema racisme, maar er nu voor kiezen om dit debat in de Kamer uit de weg te gaan. Zoals bijvoorbeeld de heer Samsom, die op zijn Facebookpagina aangaf dat er een gesprek met elkaar en met de instituties nodig is om iets aan racisme en discriminatie, die volgens hem “hardnekkig diep in onze samenleving” zitten, te doen. Maar een voorstel tot het hebben van een dergelijk gesprek met de minister-president en de vicepremier wordt door zijn partij, de PvdA, nu niet gesteund in de Kamer. Blijkbaar is het thema racisme alleen zijn verontwaardiging waard voor de bühne.”

De deelname van Rutte aan een ander debat waarin de mogelijkheid was om vragen te stellen aan de premier over racisme, is ook geweigerd volgens DENK. “Zelfs het voorstel om de minister-president te verzoeken om deel te nemen aan een ander debat, om hem in de Kamer te kunnen bevragen over zijn stellingname dat er geen aanvullende wet- en regelgeving nodig is om racisme te bestrijden, werd door de meerderheid van de Kamer niet gesteund. Coalitiepartijen VVD en PvdA kozen ervoor om hun minister-president te dekken en hem geen verantwoording af te laten leggen in de Kamer over zijn uitspraken. DENK laat het hier natuurlijk niet bij zitten”, laat de politieke beweging weten.

DENK-Kamerlid Kuzu zegt met constructieve oplossingen te zullen komen. “Ondanks dat de Kamer het debat nu niet aan wil gaan, zullen wij het geluid van de ongehoorden in onze samenleving blijven vertolken. Wij zullen de thema’s racisme en discriminatie blijven adresseren. Wij zullen komen met constructieve oplossingen op dit gebied. Daarom presenteert DENK binnenkort de Ketenaanpak Discriminatie”, aldus Kuzu.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

May 31, 2016
Loading posts...