<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
May 17, 2020

Verzoening bij DENK: nieuwe afspraken

Het bestuur van DENK laat weten dat Tweede Kamerleden Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk in de afgelopen dagen constructieve gesprekken hebben gevoerd over de toekomst van DENK. De komende weken blijven zijn met elkaar in gesprek. Inmiddels zijn in onderling overleg in het belang van DENK goede afspraken gemaakt, meldt het bestuur.

Onder leiding van Statenlid Metin Çelik wordt een commissie samengesteld. Hij zal ook ook de Algemene Ledenvergadering op 6 juni 2020 organiseren. Het bestuur richt zich tot dan op de strikt noodzakelijke bestuurstaken, een besluit dat ook wordt gesteund door Azarkan en Kuzu.

Vanwege coronamaatregelen krijgt de ledenvergadering een ander karakter, laat DENK weten. De bijeenkomst zal in het bijzijn van maximaal 30 personen plaatsvinden, op een nog nader te bepalen locatie, en tegelijkertijd digitaal te volgen is voor alle leden. Een notaris en advocatenkantoor zullen betrokken worden om deze (digitale) vergadering zo goed mogelijk te begeleiden.

“De afgelopen weken zijn er uitspraken gedaan en handelingen verricht die DENK en de onderlinge verhoudingen niet ten goede zijn gekomen. De betrokkenen in dit proces hebben spijt betuigd en elkaar beloofd om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst van DENK.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 17-05-2020

May 17, 2020
Loading posts...