<< Terug naar home | Algemeen

Posted by Turkse Media
Oct 11, 2017

Vieze lucht Europa eist jaarlijks 500.000 levens

De luchtverontreiniging in Europa zorgt ervoor dat jaarlijks ruim een half miljoen mensen vroegtijdig overlijden.

Dat meldt het Europees milieuagentschap EEA in het rapport ‘luchtkwaliteit van Europa 2017’.

Algemeen directeur van EEA Hans Bruyninckx reageert dat “we als volk moeten inzien wat de consequenties zijn van luchtvervuiling”.

“Door gebruik te maken van duurzame energie kunnen we strijden tegen luchtvervuiling en onze levenskwaliteit verbeteren. Mensen die in de steden wonen hebben ook recht op het inademen van schone lucht”, vindt Bruyninckx.

Het vervuilde lucht zorgt ervoor dat jaarlijks 400.000 mensen die in Europese steden in EU-lidstaten wonen eerder doodgaan. Voor heel Europa is dat aantal jaarlijks 500.000, blijkt uit het rapport.

De grootste vervuilers blijven elektriciteitscentrales, de industrie en landbouw, als ook het dagelijkse (energie)gebruik van huishoudens. De meest schadelijke luchtverontreinigende stoffen zijn stikstofoxiden, fijn stof en ozon.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – BRUSSEL | Gepubliceerd: 11-10-2017

Oct 11, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...