<< Terug naar home | Highlights

Posted by Turkse Media
Jan 12, 2021

VK noemt misbruik China Oeigoeren gruwelijke barbarij

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal zijn importbeleid van producten uit de Chinese provincie Xinjiang, de thuisbasis van de Oeigoerse moslimminderheid, dringend herzien vanwege mensenrechtenschendingen daar.

In het Lagerhuis zei minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab dinsdag dat zijn regering er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat het VK geen goederen uit de regio ontvangt.

Met de nadruk op de schending van de mensenrechten van Oeigoerse moslims, benadrukte Raab dat “interneringskampen, willekeurige detentie, politieke heropvoeding, dwangarbeid, marteling en gedwongen sterilisatie” allemaal op industriële schaal plaatsvinden.

De Britse minister noemde de behandeling van Oeigoeren “werkelijk gruwelijke barbarij” en waarschuwde China dat zijn land geen enkele vorm van mensenrechtenschendingen zal steunen.

“De regering zal de importcontroles dringend herzien, aangezien deze specifiek van toepassing zijn op de situatie in Xinjiang”, vertelde de Britse minister. “Dit is om ervoor te zorgen dat we er alles aan doen om de invoer te voorkomen van goederen die direct of indirect zouden kunnen bijdragen aan mensenrechtenschendingen in de regio.”

Raab zei verder: “Dit samengestelde pakket zal ervoor zorgen dat geen enkele Britse organisatie, regering of particuliere sector opzettelijk of onopzettelijk profiteert van of bijdraagt ​​aan schendingen van de mensenrechten daar.”

“De overgrote meerderheid van de Britse bedrijven zou er niet van dromen. De nieuwe regelgeving van vandaag zal elk roekeloos bedrijf dat deze regelgeving niet serieus neemt, straffen.”

Oeigoerse kwestie

China wordt op grote schaal beschuldigd van het opnemen van Oeigoeren in kampen. Er zijn ook berichten over gedwongen sterilisatie van Oeigoerse vrouwen.

Mensenrechtengroepen, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch (HRW), beschuldigen Peking ervan 12 miljoen Oeigoeren in China te onderdrukken, van wie de meesten moslims zijn.

Een HRW-rapport uit 2018 concentreerde zich op wat het zei een Chinese overheidscampagne was van “massale willekeurige detentie, marteling, gedwongen politieke indoctrinatie en grootschalig toezicht op de moslims in Xinjiang”.

Evenzo heeft Amnesty International rapporten gepubliceerd over een “campagne van massa-internering, opdringerig toezicht, politieke indoctrinatie en gedwongen culturele assimilatie”, waarin wordt gezegd dat de “ware omvang en aard van wat er in Xinjiang gebeurt, onduidelijk blijft”.

Veel Oeigoeren – volgens het World Uyghur Congress ongeveer 1 tot 1,6 miljoen – hebben China verlaten om in het buitenland te gaan wonen.

China ontkent herhaaldelijk beschuldigingen dat het detentiekampen heeft in de noordwestelijke autonome regio Xinjiang en beweert in plaats daarvan dat het Oeigoeren “heropvoedt”.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 12-01-2021

Jan 12, 2021
Loading posts...