<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
Nov 30, 2019

VN-gezant: Turkije voorbeeld voor de wereld

Turkije vangt als een van de weinige landen meer dan vijftig procent van alle vluchtelingen in de wereld op en de wijze waarop dat gebeurt, vormt een voorbeeld voor iedereen.

Dat zei de Hoge Commissaris van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) Katharina Lumpp in een interview.

De VN-gezant prees Turkije in het bijzonder voor zijn “integratie-aanpak en harmonisatie” van vluchtelingen in het land, en stelde vast dat Ankara een “zeer uitgebreid” wettelijk kader voor buitenlanders en voor internationale bescherming heeft aangenomen.

“Vervolgens heeft [Turkije] de tijdelijke beschermingsverordening aangenomen die een kader biedt voor de rechten en plichten van de Syriërs en andere vluchtelingen in Turkije”, voegde ze eraan toe.

Lumpp betoogde dat de focus van de internationale gemeenschap niet alleen moet liggen op het reageren op de humanitaire behoeften van vluchtelingen, maar op het ondersteunen van gastlanden en -gemeenschappen. Het zijn gastlanden die de verantwoordelijkheid dragen namens de internationale gemeenschap, onderstreepte ze.

Door de wrede burgeroorlog in Syrië raakte vanaf 2011 meer dan vijf miljoen burgers vluchteling. Turkije vangt zo’n 3,6 miljoen daarvan op, meer dan enig ander land ter wereld.

Lumpp was ook lovend over het beleid van Turkije om vluchtelingen in sociale diensten op te nemen: “[Dit] stelt de internationale gemeenschap in staat om instellingen zoals het onderwijssysteem te ondersteunen, ten behoeve van zowel vluchtelingen als Turkse burgers. Dit inclusiebeleid is uiterst belangrijk en zeer positief.”

Een ander zeer belangrijk aspect, zei Lumpp, was wat Turkije beschrijft als “harmonisatie”. Dat term verwijst naar het ondersteunen van buitenlanders, vluchtelingen en Turkse burgers om “in harmonie met elkaar te leven om sociaal te communiceren” en “vluchtelingen en buitenlanders te ondersteunen en in staat te stellen deel te nemen aan het sociale leven, onafhankelijk van de hulp van derden”.

Vluchtelingen brengen vaardigheden, kennis, en als ze de kans krijgen, kunnen ze bijdragen aan de samenleving van het gastland. “Dat harmonisatieconcept is ook erg belangrijk”, aldus Lumpp.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – ISTANBUL | Gepubliceerd: 30-11-2019

Nov 30, 2019
Loading posts...