<< Terug naar home | Algemeen

Posted by Turkse Media
Jan 13, 2023

VN-tak: Turkije cruciaal voor voedselvoorziening Gaza

Turkije is een belangrijke partner van het VN-hulp- en werkagentschap voor Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA), vertelde directeur Thomas White in de Gazastrook in een exclusief interview.

White vertelde dat de Gazastrook “nauwelijks leefbaar is vanwege de moeilijke economische en humanitaire omstandigheden”. Volgens de in Genève gevestigde ngo Euro-Med Human Rights Monitor leven ongeveer 1,5 miljoen van de 2,3 miljoen inwoners van de Gazastrook in armoede als gevolg van de Israëlische blokkade en beperkingen die sinds 2006 zijn opgelegd.

Financiële crisis

De financiële situatie van de UNRWA was vorig jaar slecht en dit jaar heeft het financiële verplichtingen van ongeveer 80 miljoen dollar die het vanaf 2022 met zich meedraagt. De VN-organisatie zal op 24 januari een “noodoproep doen met de algemene begroting van UNRWA voor Palestijnse en Syrische vluchtelingen”, liet White weten.

Het financiële tekort van UNRWA heeft een duidelijke impact op het werk van het agentschap in de Gazastrook. De Algemene Vergadering van de VN eind 2022 stemde om de missie van UNRWA met drie jaar te verlengen.

Humanitaire situatie

De humanitaire situatie in Gaza verslechtert als gevolg van de voortdurende Israëlische blokkade, merkte White op. “Er zijn enorme aantallen werklozen, bijvoorbeeld in het Jabalia-kamp, en ​​het armoedecijfer is hoger dan 90 procent.” De verslechterende economische omstandigheden hebben geleid tot een stijging van de voedselonzekerheidspercentages, welke de regio onleefbaar maken.

Volgens een rapport van de aan Hamas gelieerde denktank Council on International Relations-Palestine, “lijdt 57 procent van de gezinnen in Gaza aan voedselonzekerheid”.

Voedselhulp

Zo’n 1,1 miljoen mensen zijn afhankelijk van de voedselhulp die door UNRWA aan de vluchtelingen in Gaza wordt verstrekt. De VN-functionaris onderstreepte dat het voedselhulpprogramma slechts ongeveer vijftig procent van de calorieën levert die een persoon nodig heeft.

Hij sprak verder over “de moeilijkheid om voedselhulp voor vluchtelingen veilig te stellen, met name meel, in combinatie met de wereldwijde stijging van de voedselprijzen in 2022”.

Het bureau zou erin geslaagd zijn om de vereiste hoeveelheden te leveren dankzij de steun van de internationale gemeenschap.

Partnerschap Turkije

De VN-functionaris zei dat Turkije een belangrijke partner is voor UNRWA bij het leveren van meel als onderdeel van het voedselhulpprogramma, erbij vermeldend dat de Turkse regering recent meel heeft verstrekt voor ongeveer 1,1 miljoen vluchtelingen in Gaza. De verdeling daarvan is gestart.

White drukte ook de ambities van zijn bureau uit voor “meer samenwerkingsmogelijkheden met Turkije”.

Gezondheidscrisis

Gezinnen in Gaza worden kwetsbaarder door de grote economische druk die ze ervaren, vertelde White. De hoge mate van voedselonzekerheid “leidt ook tot een toename van het aantal kinderen met bloedarmoede”.

Volgens White ondersteunt UNRWA de gezondheidssector door op regelmatige basis basisgezondheidszorg te verlenen aan ongeveer 1,2 miljoen vluchtelingen in Gaza. Wel is “de massale verspreiding van seizoensgriep in de Gazastrook een voortzetting is van de covid 19-golf”.

“De economische omstandigheden van armoede, belegering en voortdurende gewapende conflicten hebben een grote invloed op de psychologische situatie van de bevolking.” voegde de VN-functionaris eraan toe.

Hij merkte ook op dat “42 procent van de leerlingen van de eerste klas op onze scholen lijdt aan psychische stoornissen.”

Wederopbouw

De Israëlische escalatie afgelopen augustus veroorzaakte de volledige sloop van 25 woningen, terwijl 80 huizen gedeeltelijk werden beschadigd, waardoor ze onbewoonbaar werden, verklaarde de ondersecretaris van het Palestijnse Ministerie van Openbare Werken en Huisvesting in Gaza, Naji Sarhan.

In de afgelopen anderhalf jaar presenteerde UNRWA een compleet programma voor de rehabilitatie, reparatie en wederopbouw van verwoeste huizen in Gaza, zei White.

De UNRWA is van plan meer dan 7.000 huizen voor Palestijnse vluchtelingen te herbouwen.

TIKA

Turkije heeft via de staatsorganisatie voor ontwikkelingshulp TIKA honderden klein- en grootschalige steunprojecten lopen in Palestina. In 2017 werden de bouw van een groot ziekenhuis (LEES meer + FOTO’S) en wooncomplexen voltooid, welke zijn geschonken aan duizenden Palestijnen. (LEES meer + FOTO’S)

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 13-01-2023

Jan 13, 2023
Loading posts...