<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Sep 15, 2015

VNO-NCW: Schiphol, groeimotor Nederlandse economie, in gevaar door Istanbul

“De rol van mainport Schiphol als groeimotor voor de Nederlandse economie is in gevaar. Als we niet snel zorgen voor integrale regie van Schiphol zal de internationale concurrentie van sterk groeiende luchthavens in Istanbul, Abu Dhabi, Dubai en Qatar de lachende derde worden”, vindt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West en lid van de Omgevingsraad Schiphol. Hij zet zijn visie op de toekomst van Schiphol uiteen in het magazine West dat aanstaande donderdag verschijnt.

Een integrale Rijksagenda voor Schiphol opstellen en uitvoeren, gericht op het behoud van het wereldwijde netwerk van internationale bestemmingen; een sterke positie van home carrier KLM veiligstellen, snelle investeringen in de bereikbaarheid van de mainport en het voorkomen van hinder voor Schiphol door woningbouw in de geluidscontouren van de luchthaven te verbieden, zijn urgente taken van het kabinet. Mooren: “Er moet voor Schiphol een strategische groeiagenda komen in plaats van de huidige versnipperde overheidsaanpak. Hiervoor is een gezamenlijk integraal beleid nodig van de ministeries Infrastructuur en Milieu (luchtvaartpolitiek, bereikbaarheid en milieu), Financiën (aandeelhouder) en Economische Zaken (economisch vestigingsklimaat). En, net zo belangrijk, de politiek en de luchtvaartsector moeten de handen ineen slaan.”

Als onderdeel van de strategische groeiagenda voor de mainport moet het kabinet sneller investeren in bereikbaarheid. Mooren: “De investeringen in openbaar vervoer zijn pas na 2028 gepland en dat is gewoon veel te laat.”

Verder mag Schiphol geen hinder ondervinden van nieuwe woningbouw in de geluidscontouren rond de luchthaven. “Het mag niet zo zijn dat woningen in een aanvliegroute worden verkocht als ‘romantisch wonen aan de plas’. Let wel, nieuwe woningbouw is uiterst belangrijk voor de economie van de Noordvleugel van de Randstad, maar niet in de geluidzones van Schiphol”, aldus Mooren.

“Het besef van de grote toegevoegde waarde van Schiphol voor de Nederlandse economie is teveel weggezakt. In de discussies over de luchthaven voert de hinder voor omwonenden eenzijdig de boventoon in plaats van de lusten voor de BV Nederland”, aldus Mooren. “De mainport Schiphol is goed voor maar liefst 330 duizend banen. Het hub-netwerk zorgt met meer dan driehonderd internationale bestemmingen voor de connectiviteit van Nederland met de hele wereld. Daarnaast is een enorme hoeveelheid en variëteit aan bedrijven afhankelijk van de luchthaven. Om nog maar te zwijgen van de bijdrage van de mainport aan de aantrekkingskracht van metropool Amsterdam en de hele Randstad op hoofdkantoren en internationale ondernemingen.”

Sep 15, 2015
Loading posts...