<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Apr 15, 2015

VU Amsterdam blokkeert ook lezing Armeense kwestie na Palestina

De Vrije Universiteit Amsterdam blokkeert een lezing over de Armeense kwestie na al eerder een lezing over Palestina te hebben verboden. Politieke beweging DENK vindt dit censuur en gaat vragen hierover stellen in de Tweede Kamer

Lees hier de vragen die kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat stellen over herhaaldelijke censuur bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘VU wil lezing genocide-ontkenner verbieden’?[1]
  2. Vindt u dat een lezing over de Armeense Kwestie valt binnen de “bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef”, zoals gesteld in de beantwoording op eerdere vragen van het lid Kuzu over censuur bij de VU voor een lezing over Palestina?[2][3] Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat een lezing over de Armeense Kwestie valt binnen de vrijheid van meningsuiting, ook wanneer hier kritiek wordt geleverd op de zienswijze waarbij zonder gedegen onderzoek de kwestie als “genocide” bestempeld wordt? Zo nee, waarom deelt u deze mening niet?
  4. Komt met het annuleren van de lezing door druk van “organisaties en mensen van buiten” de academische vrijheid in het geding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft u hiertegen ondernomen?
  5. Hoe beoordeelt u de dreiging van de VU deze lezing te annuleren?
  6. Gaat u het bestuur van de VU aanspreken op het censureren van deze lezing op de VRIJE Universiteit? Zo nee, waarom niet?
  7. Voert de VU een beleid op zogeheten “eenzijdige” lezingen? Zo ja, waar staat dit? Zo nee, waarom wordt in deze kwestie de “eenzijdigheid” opgevoerd als argument om de lezing te verbieden?
  8. Kan de bijeenkomst –naar voorbeeld van de VU International Day 2014- doorgang vinden met de mogelijkheid tot het stellen van kritische vragen aan de Amerikaanse professor Justin McCarthy?
  9. Bent u bereid om –gezien het ontstane patroon van weigeringen vanuit de VU- met de studentenvereniging Anatolia en het bestuur van de VU in overleg te treden om de lezing alsnog plaats te laten vinden? Zo nee, waarom niet?
  10. Als u de vrijheid van meningsuiting en het mogen uiten van kritieken zeker in de academische wereld een belangrijk recht vindt[4], gaat u zich dan hard maken om dit patroon van weigeringen van de VU te doorbreken?

 

[1] http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3953766/2015/04/14/VU-wil-lezing-genocide-ontkenner-verbieden.dhtml

[2] art 1.3.5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[3] 2015Z00885 Antwoord op vragen lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) over censuur bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam

[4] 2015Z00885 Antwoord op vragen lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) over censuur bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam

 

Foto: Turksemedia.nl

Apr 15, 2015
Loading posts...