<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 30, 2015

‘Waardeloos onderzoek Motivaction’

Op 11 november 2014 heeft minister Asscher via nu.nl gereageerd op de resultaten van de peiling van onderzoeksbureau Motivaction onder 300 Turks Nederlandse jongeren. De minister gaf aan dat hij de conclusies van het onderzoek zeer verontrustend vindt, dat er merkwaardige uitkomsten in het onderzoek zitten en dat hij daarom de waarheid hierachter wilde weten. Direct na de publicatie en de uitspraken van de minister hebben diverse organisaties kenbaar gemaakt dat zij met verbazing en afschuw kennis hebben genomen van deze resultaten. Voorts hebben deze organisaties zich uitgesproken tegen de resultaten en duidelijk gemaakt dat de peiling van Motivaction absoluut geen representatief beeld schetst.

Inmiddels zijn wij ruim zeven maanden verder. De minister heeft de validiteit van de peiling van Motivaction laten toetsen door een ander onderzoeksbureau. De woorden van de Turks Nederlandse jongeren zijn door onderzoeksbureau Labyrinth bevestigd: het onderzoek van Motivaction deugt absoluut niet. Voor ons uiteraard geen verrassing. Het pijnlijke aan deze situatie is de beeldvorming van de afgelopen periode, die de reputatie van deze jongeren niet ten goede is gekomen. Velen hebben nadelen van de terugval op de maatschappelijke ladder ervaren en zich onnodig moeten verantwoorden en verdedigen tegen een waardeloos en wetenschappelijk onverantwoord onderzoek.

De resultaten van het onderzoek van Labyrinth naar de kwaliteit van het onderzoek van Motivaction betekent het einde van de geloofwaardigheid van laatstgenoemde. Wij gaan er van uit dat zowel onderzoeksbureau Motivaction als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich in de toekomst bewuster zullen zijn van de gevolgen van dergelijke onderzoeken en voorzichtiger zullen zijn in het doen van uitspraken die grote groepen onterecht een stigma aanbrengen. Nu onomstotelijk vast is komen te staan dat Motivaction een onbetrouwbaar onderzoeksbureau is, roepen wij de minister op om geen zaken meer te doen met partijen die onzorgvuldig en onverantwoord onderzoek doen.

Inmiddels wellicht ten overvloede, maar ter volledigheid: alle Nederlanders, van welke etnische afkomst dan ook, vormen een onmiskenbaar onderdeel van dit land die samen onze maatschappij definiëren. In ieder geval horen wij hier, ongeacht de stigma’s die men ons wil aanbrengen. Waar wij geboren zijn en waar we onze toekomst hebben. Wij zetten ons in voor het welzijn en de vooruitgang van ons land, Nederland.
“The Strength of a nation derives from the integrity of the home” – Confucius

Namens Turks-Nederlandse jongeren,
Turks-Nederlands Tegengeluid (TNT)
National Assembly of Turkish Dutch Students (NATDS)
Nieuwe Brabantse Academici (NBA)
NIF Studenten
Studentenvereniging Anatolia
Studentenvereniging Biruni
Studentenvereniging Eurasia
Studentenvereniging Hezarfen
Studentenvereniging Mozaik
Studenten Unie Nederland (SUN)
Milli Gorus Jongerenfederatie
Turkse Student Nederland (TSN)
TDLS (Turkish Dutch Leadership Society)
Turkish Student Association Maastricht (TSA)
Turks Academische Studenten Associatie (TASA)
Türk Hukukcular Birligi – Hollanda (Turkse Juristen Vereniging – Nederland)
Türk Islam Kültür Dernekleri Federasyonu (Turks Islamitisch Culturele Federatie)
Turkse Federatie Nederland

Jun 30, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...