<< Terug naar home | Algemeen

Posted by Turkse Media
Jan 15, 2023

WEF-club in Davos: doet de elite nog iets goeds voor de wereld?

Terwijl de wereldelite bijeenkomt voor de jaarlijkse meeting in Davos, rijzen vragen of de sleutelfiguren daadwerkelijk zinvolle oplossingen kunnen bieden voor het falen van globalisering, leidend tot ongelijkheid, armoede, voedsel- en energiecrises en klimaatverandering.

Onder het thema “Samenwerking in een gefragmenteerde wereld” zullen namen die de mondiale politiek en zakenwereld vormgeven aanwezig zijn op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in het skigebied Davos-Klosters in Zwitserland.

De WEF-bijeenkomst roept meer dan 2.700 leiders uit 130 landen bijeen, waaronder 50 staatshoofden en regeringsleiders, terwijl meerdere crises de verdeeldheid vergroten en het geopolitieke landschap versnipperen.

Dit jaar zal Davos ook de hoogste zakelijke deelname ooit hebben, met meer dan 1.500 leiders die zich hebben geregistreerd in 700 organisaties.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is de enige leider van de Groep van Zeven (G7) die de top bijwoont. Ook leiders van de EU, de NAVO, Finland, Griekenland, Spanje, de Filipijnen, Zuid-Afrika en Zuid-Korea verschijnen in het Zwitserse bergresort.

Toekomst globalisering

“Waar gaat de globalisering heen?” is de grootste vraag waarop de bijeenkomst van dit jaar zich zal concentreren om te beantwoorden. Covid-19 en de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben sommige kringen ervan overtuigd dat het naderende tijdperk van globalisering ten einde loopt.

In die context maakt de conferentie zich op om systeemverstoringen te beoordelen en het pleidooi voor globalisering voort te zetten. Het houdt zich van oudsher bezig de mislukking van globalisering, maar te midden van de coronapandemie, klimaatverandering en de aanhoudende oorlog is het effect daarvan dagelijks achteruit gegaan.

“Om de grondoorzaken van deze erosie van vertrouwen aan te pakken, moeten we de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven versterken en de voorwaarden scheppen voor een sterk en duurzaam herstel”, aldus [de inmiddels ook in Nederland omstreden] Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF.

De pandemie heeft het functioneren van de wereldeconomie al een zware slag toegebracht, aangezien verschillende landen in deze periode tal van protectionistische economische beleidsmaatregelen hebben ingevoerd. En nu, met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, is dat verergerd omdat het de wereldwijde toeleveringsketen negatief heeft beïnvloed, belemmeringen heeft opgeworpen voor de goederenstroom, brandstof- en energiecrisis en voedseltekorten over de hele wereld.

Studies hebben aangetoond dat sinds 2020 door het negatieve effect van covid-19, samen met conflicten en klimaatverandering, een toenemend aantal mensen het risico loopt op hongersnood.

Internationale instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank waren niet echt effectief in het helpen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij het waarborgen van een eerlijke toewijzing van covid-19-vaccins.

Veel experts benadrukten dat rijke landen zich schuldig maakten aan vaccinnationalisme en dat de prikken eerlijk, gelijk, snel en betaalbaar over de hele wereld hadden kunnen worden verdeeld, zodat elke economie zich kon herstellen. En dat zou ook onderdeel uitmaken van de globaliseringscrisis.

Weer een Davos, weer een ‘gemiste kans’?

In een van zijn artikelen voor de krant The Guardian stelde de bekende econoom Joseph Stiglitz vorig jaar: “Davos 2022 was een gemiste kans voor globalisering.”

“Iedereen leek te werken aan een wereld zonder grenzen; plotseling erkent iedereen dat op zijn minst enkele nationale grenzen de sleutel zijn tot economische ontwikkeling en veiligheid”, stelde hij in zijn stuk.

De meeste zakelijke en politieke leiders op het WEF-forum “slaagden er niet in vrienden te verzoenen met het principe van vrije en niet-discriminerende handel”, zei Stiglitz.

Hij gaf ook het voorbeeld van Duitsland, dat ooit een handelspartner van Rusland was. Samen legden ze Nord Stream-pijpleidingen aan om aardgas van Rusland naar Duitsland te transporteren via de Oostzee door het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. En nu is Rusland volgens hen geen betrouwbare handelspartner meer. Wereldleiders zijn voorstander van het gebruik van economische sancties als afschrikmiddel.

“Als men op dit moment naar de wereldeconomie kijkt, ziet men inflatie, stijgende rentetarieven, het gevaar van een recessie, protectionistische handelspraktijken, sancties, toenemende rechteneisen en arbeidersstakingen te midden van een crisis van de kosten van levensonderhoud.”

Gezien al deze ontwikkelingen kan men niet optimistisch zijn over de vraag of de Davos-bijeenkomst als platform realistische oplossingen zou kunnen bieden voor de globale mislukkingen, aldus experts.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 15-01-2023

Jan 15, 2023
Loading posts...