<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Oct 07, 2021

Wereldbank verwacht flinke groei Turkse economie en daling armoede

De Wereldbank heeft woensdag haar projectie voor de groei van de Turkse economie voor 2021 naar boven bijgesteld tot 8,5 procent.

Dat staat in het Economic Update Report for the Europe and Central Asia (ECA) Region van de bank. Eerder werd een Turkse groei van 5 procent verwacht.

Verder zal volgens de Wereldbank de Turkse groei in 2022 en 2023 respectievelijk zo’n 3 tot 4 procent zijn.

“Deze basisprojecties veronderstellen geen verdere covid-19-beperkingen in Turkije of zijn belangrijkste exportmarkten of buitensporige opflakkeringen in macrofinanciële omstandigheden”, onderstreepte het rapport.

De economie van Turkije was een van de weinige van de G20- en OESO-landen met een positieve groei in 2020.

Volgens de Wereldbank leidden een gunstig basiseffect, een versoepeling van coronamaatregelen en een sterke externe vraag tot een dubbelcijferige bbp-groei in de eerste helft van 2021, waardoor de economie en de werkgelegenheid terugkwamen op het niveau van vóór de coronacrisis.

De inflatie zal naar verwachting hoog blijven, maar geleidelijk afnemen van 17,7 procent in 2021 naar respectievelijk 15 en 13 procent in 2022 en 2023.

De bank merkte op dat stijgende internationale grondstoffenprijzen en druk aan de vraagzijde bijdroegen aan de stijgende inflatie.

“Naarmate het toerisme en de export herstellen, zal het tekort op de lopende rekening naar verwachting in 2021 teruglopen tot 3 procent van het bbp.”

Dalende armoede

Volgens de Wereldbank neemt de armoede in Turkije naar verwachting af na forse stijgingen tussen 2019 en 2020.

“De sterke opleving van de economische groei, de arbeidsmarkt en de gezinsinkomens zullen naar verwachting het armoedecijfer terugdringen van 12,2 procent in 2020 tot 11,6 procent in 2021.”

Verdere armoedebestrijding hangt af van het verzekeren van een inclusief herstel met adequate steun voor kwetsbare groepen, is opgemerkt.

De economie van Turkije groeide in het tweede kwartaal van 2021 met 21,7 procent, de op één na hoogste tussen alle G20-landen.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 07-10-2021

Oct 07, 2021
Loading posts...