<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Dec 04, 2018

Zeki Baran nieuwe voorzitter Inspraakorgaan Turken (IOT)

Inspraakorgaan Turken (IOT) heeft een nieuwe voorzitter: Zeki Baran (54). Hij is na een verkiezing van het algemeen bestuur recent benoemd tot die functie.

Baran, bestuurslid bij de Democratische Federatie van Sociale Verenigingen (DSDF), heeft een politieke achtergrond. Hij heeft actief deelgenomen aan het politieke leven in Nederland, onder meer als lid van de Gemeenteraad van Rotterdam (PvdA).

Ook is hij voorzitter geweest van DSDF en is nog steeds voorzitter van de Nederlandse Federatie van Immigranten uit Yozgat. Tegenwoordig is Baran werkzaam voor zijn eigen adviesbureau.

Na zijn verkiezing uitte de 54-jarige Turkse Nederlander zijn medebestuursleden zijn dank voor het in hem gestelde vertrouwen. Daarbij herinnerde hij iedereen dat “het IOT al 33 jaar opkomt voor de rechten van Turkse immigranten”. De laatste vier jaar gebeurt dat zonder structurele subsidie van de rijksoverheid.

IOT-bestuur

İzem Atmaca is de vicevoorzitter geworden van IOT. De secretarisfunctie wordt vervuld door Sefa Aydoğan. Oktay Ünlü is de tweede secretaris. Penningmeester: Düzgün Kayak.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 04-12-2018

Dec 04, 2018
Loading posts...