<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
Jan 14, 2023

Zo normaliseert Turkije met Armenië: ‘Ankara is oprecht’

Turkije voert stap voor stap het normalisatieproces met Armenië uit en is daar oprecht in, melden diplomatieke bronnen.

Er is inmiddels een jaar verstreken sinds de eerste gesprekken voor het opnieuw normaliseren van de betrekkingen tussen Turkije en Armenië. In het proces spelen het hervatten van directe vluchten tussen de twee landen en het wegnemen van belemmeringen voor rechtstreekse luchtvrachthandel een belangrijke rol.

Kort na de Tweede Karabach-oorlog, die in september 2020 tussen Azerbeidzjan en Armenië begon en 44 dagen duurde, begon het ijs tussen Ankara en Yerevan opnieuw te smelten. Na positieve berichten uit beide landen werden speciale vertegenwoordigers aangesteld voor normalisatiegesprekken.

Namens Turkije werd Serdar Kılıç, de voormalige ambassadeur van Turkije in Washington aangesteld als speciale vertegenwoordiger. Vanuit Armenië en de regering van Jerevan was dat Ruben Rubinyan, plaatsvervangend voorzitter van het Armeense parlement.

Ter bespreking van het normalisatieproces hielden Kılıç en Rubinyan hun eerste ontmoeting op 14 januari 2022 in Moskou. Ze waren het erover eens dat de onderhandelingen gericht op volledige normalisatie onvoorwaardelijk moesten worden voortgezet. Kort daarna werden op 2 februari de rechtstreekse vluchten tussen Istanbul en Jerevan hervat.

De speciale vertegenwoordigers ontmoetten elkaar voor de tweede keer op 24 februari in Wenen, waar Turkije en Armenië hun overeenkomst herhaalden om de onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf voort te zetten.

Een andere hoopvolle stap kwam in maart. De Armeense minister van Buitenlandse Zaken Ararat Mirzoyan woonde het Antalya Diplomacy Forum bij. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu en Mirzoyan ontmoetten elkaar op 12 maart voor het eerst in een bijeenkomst op ministersniveau van de twee landen in bijna negen jaar.

De derde bijeenkomst van de speciale vertegenwoordigers was op 3 mei in Wenen, waar mogelijke stappen voor concrete vooruitgang werden besproken.

De vierde ontmoeting, de laatste tussen Kılıç en Rubinyan, vond op 1 juli plaats in Wenen. Er werd overeengekomen dat de landgrens tussen Turkije en Armenië zo snel mogelijk zou worden geopend voor onderdanen van derde landen die de twee landen bezoeken. Ze waren het er ook over eens dat er zo snel mogelijk moest worden begonnen met rechtstreekse handel in luchtvracht.

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan ontving premier van Armenië Nikol Pashinyan in de hoofdstad van Tsjechië. Erdoğan was op 6 oktober in Praag om de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap bij te wonen.

Als resultaat van onderhandelingen werd aangekondigd dat de belemmeringen voor direct luchtvrachtvervoer op 1 januari zouden worden opgeheven.

Volgens de diplomatieke bronnen zijn er na de vierde bijeenkomst op 1 juli twee afzonderlijke bijeenkomsten gehouden op het niveau van experts met deelname van verschillende instellingen. Ze merkten op dat er technische studies gaande zijn om het besluit uit te voeren om de doorreis van onderdanen van derde landen tussen Ankara en Yerevan mogelijk te maken.

De bronnen vermeldden dat de kerninname van de brug bij de grenspoort van Alican werd uitgevoerd door de Turkse en Armeense autoriteiten. Het proces met betrekking tot de doorgang van burgers van derde landen zal worden verduidelijkt, afhankelijk van de status van de brug.

Enkele andere onderwerpen, met name het initiëren van wederzijdse handel, zouden in de komende besprekingen kunnen worden besproken.

In de vierde vergadering werden twee concrete besluiten genomen en vonden er twee afzonderlijke vergaderingen plaats op technisch niveau. Bronnen zeiden dat hoewel er een vertraging in het momentum was in vergelijking met voorgaande maanden, het proces niet stopte en dat er momenteel technische problemen worden besproken.

Benadrukkend dat interventies van buitenaf in de regio alle processen kunnen schaden, liet men weten dat Ankara zich zal blijven inspannen, niet alleen voor de betrekkingen tussen Armenië en Turkije, maar ook voor vrede en stabiliteit op de lange termijn in de regio. “We zullen blijven doen wat we hebben gedaan, omdat we dit oprecht proberen te doen”, aldus bronnen.

Verwijzend naar de mogelijkheid van hervatting van de handel over land, werd benadrukt dat er in 1993 jaarlijks 160.000 ton handel aan commerciële producten tussen de landen was. Dat zou exponentieel kunnen toenemen als een spoorlijn tussen de twee landen wordt heropend.

Er is nog geen datum voor een vijfde gespreksronde. Die wacht op wederzijdse stappen. De volgende gesprekken vinden wellicht in Turkije of Armenië plaats.

Wat de rechtstreekse vluchten betreft, is de update dat deze wederzijdse vluchten goed verlopen.

“De mensen zijn weer in contact. De consulaire zaken lopen uitstekend. Er worden ook enkele humanitaire stappen genomen die niet zichtbaar zijn”, aldus de bronnen.

Als resultaat van de onderhandelingen zal het wegnemen van belemmeringen voor directe luchtvrachthandel aanzienlijk bijdragen aan de economische betrekkingen tussen de twee landen, is benadrukt.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 14-01-2023

Jan 14, 2023
Loading posts...