<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
May 15, 2023

Zorgen over vruchtbaarheidscijfer Turkije

Het vruchtbaarheidscijfer van Turkije is in 2022 voor het zevende achtereenvolgende jaar gedaald tot 1,62 levendgeborenen per vrouw, blijkt uit officiële gegevens die maandag zijn vrijgegeven.

Daarmee blijft de vruchtbaarheid onder het vervangingsniveau van de bevolking van 2,10, verklaarde het Turks Statistisch Instituut (TurkStat).

Een vrouw bracht in 2014 ongeveer 2,19 levendgeborenen ter wereld tijdens haar reproductieve leven tot 49 jaar. Dat daalde in 2021 tot 1,71.

Het aantal levendgeborenen in Turkije bedroeg iets meer dan een miljoen, waarvan 51,4 procent jongens en 48,6 procent meisjes.

Ondanks de daling blijft het totale vruchtbaarheidscijfer van Turkije hoger dan het EU-gemiddelde van 1,53 procent.

Het hoogste totale vruchtbaarheidscijfer was in de zuidoostelijke provincie Şanlıurfa met 3,59 kinderen, terwijl het laagste in de westelijke provincie Kütahya was met 1,18.

Het ruwe geboortecijfer – het aantal levendgeborenen per duizend inwoners – daalde van 12,9 in 2021 naar 12,2 in 2022.

De gemiddelde leeftijd van de bevallende moeders steeg in 2022 naar 29,2 jaar, terwijl die bij de bevalling van het eerste kind 26,8 jaar bedroeg.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 15-05-2023

May 15, 2023
Loading posts...