<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Dec 28, 2020

Zoveel geld heeft de Turkse centrale bank

De reserves van de Turkse centrale bank zitten op zo’n 82,7 miljard dollar.

Dat rapporteerde de bank maandag op basis van een peiling op eind november.

De totale reserves daalden in november met 2,2 procent ten opzichte van eind oktober, blijkt uit het rapport van de bank over internationale reserves en liquiditeit in vreemde valuta.

De deviezenreserves, in converteerbare vreemde valuta, bedroegen in totaal 41,1 miljard dollar, een lichte stijging van 0,7 procent vergeleken met de voorgaande maand.

In november daalden de goudreserves van de bank – inclusief gouddeposito’s en, indien van toepassing, geruild goud – met 5,1 procent op maandbasis tot 40 miljard dollar.

De vooraf bepaalde netto-afvoeren van de overheid en de centrale bank op korte termijn, inclusief leningen in vreemde valuta, effecten en verplichtingen in deviezen, stegen met 6,1 procent tot 27,6 miljard dollar, aldus het rapport.

Hiervan was 22,3 miljard dollar aan aflossingen van de hoofdsom en 5,3 miljard dollar aan rentebetalingen.

Daarnaast bedroegen de uitstaande deviezen- en goudverplichtingen die voortvloeien uit de financiële derivatenactiviteiten van de bank met ingezeten en niet-ingezeten banken 63,4 miljard dollar, waarvan 27,6 miljard dollar binnen een maand verschuldigd is.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 28-12-2020

Dec 28, 2020
Loading posts...