<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Sep 01, 2016

Brief-chaos: De waarheid achter kwestie Aboutaleb-Turkije

(ANALYSE – Redactie) Hoe heeft een brief van de Turkse consul-generaal in Rotterdam en een reactie daarop van de Rotterdamse burgemeester ervoor kunnen zorgen dat men spreekt over een Turkse bemoeienis met de Nederlandse binnenlandse politiek? Was dat wel de bedoeling? Is er echt sprake van een bemoeienis, of toch niet? Wat vinden Turkse Nederlanders van de gang van zaken? Wie zit er fout?

Veel vragen rondom een brief van de Turkse consul-generaal Sadin Ayyıldız, die na de mislukte staatsgreep in Turkije, schriftelijk informatie gaf aan gemeenten over wat er is gebeurd in Turkije en wie achter de couppoging zit. Burgemeester Ahmed Aboutaleb reageerde hard op de brief: de consul-generaal is zijn boekje te buiten gegaan. De burgervader laat weten een Turkse inmenging niet te zullen accepteren. “In die brief staan onderdelen waarvan ik me afvraag of die wel op de weg van de consul liggen, om mij daarin te bereiken.”

Dus, een brief met daarin kennisgeving over een mislukte coup, en een antwoord daarop dat Turkije zich met Nederlandse zaken bemoeit. Opmerkelijk.

Brief

De Turkse consul-generaal legde uit wat de intentie is geweest. “De brief informeerde over de gang van zaken in Turkije over de mislukte staatsgreep en de daders, terreurgroep FETO (Fethullah Gülen Terrorist Organization). Er staat niets in de brief waardoor Nederlandse autoriteiten zich ongemakkelijk zouden kunnen voelen. Wel staat in de brief dat terreurgroep FETO gevaarlijk is en dat we daarom van onze vrienden en partners verwachten dat men moet uitkijken en maatregelen tegen FETO neemt”, liet Ayyıldız eerder weten.

Let op: dit is een algemene wens, men is niet verplicht te doen wat van hem in bepaalde gevallen wordt verwacht, het is niet juridisch bindend en is geen bevel. Het blijft maar een wens.

Dus, als we de uitspraken van Ayyıldız bestuderen, kunnen we stellen dat een woedende reactie hierop, waarbij men zich onaangenaam voelt door de Turkse wens, betekent dat je (1) de vraag kan krijgen hoe je kijkt tegenover een groepering die door je bondgenoot als terreurgroep is bestempeld of (2) de vraag kan krijgen wat voor een effect dit kan hebben op de betrekkingen met een land.

Gemeenten

Feit nummer één. De brief is, integendeel zoals het massaal via de media is voorgeschoteld, niet alleen naar burgemeesters in de regio Rotterdam gestuurd. Naast de gemeenten Barendrecht, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen, ontvingen ook de gemeenten Den Haag, Venlo, Tilburg en Eindhoven dezelfde brief.

De brief is niet alleen door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb beantwoord, maar ook door de Dordtse burgemeester Arno Brok. Voordat we over de reactie uit Dordrecht en de omstreden Aboutaleb-reactie beginnen, nog even de data wanneer de Engelse brief namens Turkije, gestuurd op 2 augustus, is beantwoord: Brok reageerde op 15 augustus, Aboutaleb op 26 augustus. Nu rijst de vraag, waarom men zo laat antwoordde over een urgent onderwerp die consequenties kan hebben voor Turkse Nederlanders, maar dat is een ander discussiepunt. Bij de overige zeven gemeenten kon men, in dit geval, het gras horen groeien.

Zoals menig te horen en te lezen kreeg, leek het erop dat maar één burgervader (mondeling) reageerde: burgemeester Aboutaleb. “De consul-generaal is te ver gegaan door zich te mengen met de vrijheid van meningsuiting in Nederland”, reageerde hij.

Maar, wellicht interessant om te weten, de reactie van de Dordtse burgemeester Brok, die veel eerder kwam, door middel van een brief: “Als gemeente is het niet aan mij om publiekelijk commentaar te leveren op interne zaken van buitenlandse staten, dat is het voorrecht van de nationale overheid.”

De Dordtse collega van Aboutaleb reageert zoals het hoort: dit is een kwestie voor Buitenlandse Zaken. Die zou de Turkse consul ter verantwoording roepen als er echt iets mis was met de brief. En aangezien Aboutaleb niet bij Buitenlandse Zaken werkt en geen opperwoordvoerder van alle gemeenten in Nederland is, lijkt iemand anders hier zijn boekje te buiten zijn gegaan.

Bovendien reageert Aboutaleb net voor een gesprek met consul-generaal Ayyıldız, die een maand van te voren is ingepland en waarvan de datum tot twee weken terug vaststond. Waarom hij zeer kort daarvoor zo iets doet en niet na het gesprek zo reageert, maakt slapende honden wakker. (by the way: dat is een Nederlands spreekwoord).

Diplomatie

Feit nummer twee. Een brief afkomstig van een consul-generaal van een buitenlandse staat moet, als er geantwoord dient te worden, besproken worden met Buitenlandse Zaken, in dit geval de Nederlandse. Zo werkt dat in de wereld van diplomatie, daar hoeft men geen expert voor te zijn.

Daarnaast kan een burgemeester zijn ongenoegen niet zomaar uiten op een consul-generaal van een land door te zeggen: Waar bemoei jij je mee? Men moet niet vergeten dat als er een verkeerde boodschap in een brief van een diplomaat zou staan, de ambassadeur van het land de volgende ochtend op het matje zou worden geroepen bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Turkse Nederlanders

Turkse Nederlanders vragen zich af waarmee Aboutaleb bezig is. “Wie zorgt er nou juist voor dat de spanningen toenemen?”, klinkt het veelvuldig. “Waar blijft zijn duidelijke steunbetuigingen aan Turkije?”, vragen sommigen zich af. “Denkt hij dat we die vreselijke gebeurtenis, een illegale militaire coup, zomaar gaan vergeten?”

Een andere opmerking gooit het over een andere boeg: “Denkt hij dat Turken gaan stemmen op zijn partij (PvdA), nu de verkiezingen naderen? Wie heeft er nog sympathie voor hem?”

Schandaal

En last but not least, een schandaal op komst: in de brief zou staan dat ‘hoe burgemeesters om moeten gaan met demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering’.  Wat doe je dan? Juist, je leest even de omstreden brief. En wat zie je, of nog beter wat lees je (niet)? Er staat helemaal niets over demonstraties en hoe burgemeesters daarmee om moeten gaan in de brief van de consul-generaal.

En dan hebben we minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, die Turkije zou aanspreken op de brief. Koenders, bijna tot volksheld verklaard omdat hij de Turken een lesje zou leren, kreeg, volgens Nederlandse maatstaven geheel onverwacht, echter volgens Turkse maatstaven geheel verwacht, een veeg uit de pan van zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu (Klik: VIDEO). Ook premier Mark Rutte liet weten “een Turkse bemoeienis niet te zullen accepteren”. Çavuşoğlu reageerde dat een dusdanige gedachte belachelijk is. “Het is fout als een land zich met de interne zaken van een ander land bemoeit.”

Dan denk je: als er gewoon keiharde bewijzen waren dat er een Turkse bemoeienis met Nederlandse zaken zou zijn, kreeg je die Turkse minister, en veel mensen, stil. Maar nee. Die waren en zijn er niet.

Nogmaals: in de brief staat helemaal niets over demonstraties, hoe burgemeesters zich moeten gedragen en wat men moet doen tegen groeperingen die tegen de Turkse regering zijn.

Wie heeft er een zooitje van gemaakt? De ‘mainstream’ media? De Dordtse burgemeester? Of Aboutaleb?

UPDATE: Turks-Nederlandse organisaties hebben ook een brief geschreven aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Daarin verwerpen ze de opvatting van de Rotterdamse burgervader dat Turkse stadgenoten een ‘gebrek aan democratische opvoeding’ hebben.

Brief Turks-Nederlandse organisaties:

Geachte burgemeester Aboutaleb,

Mondiaal zijn we getuige van daden van terreur. U oogstte veel waardering toen u uw afschuw uitsprak en nabestaanden een hart onder de riem stak. Zo was iedereen ontroerd toen u zei: ,,Je suis Charlie.” Voor Franse Rotterdammers moet dit als een warme deken hebben gevoeld.

Op 15 juli was de wereld getuige van een bloedige couppoging in Turkije. Op tv zagen we hoe F16-straaljagers het parlement bombardeerden, burgers door scherpschutters werden vermoord of door tanks werden overreden. Ruim 250 mensen hebben hun leven gegeven, duizenden raakten gewond voor het behoud van de democratie.

Rotterdam telt 50.000 inwoners die op een of andere wijze verbonden zijn met Turkije. De gewelddadige aanslag op de democratie heeft diepe indruk gemaakt. De periode die volgde was vol emoties, vragen en onzekerheden. Dergelijke traumatische gebeurtenissen vragen om een zorgvuldige en empathische benadering.

Na de mislukte coup organiseerde u op 18 juli een zogenoemde verzoeningsbijeenkomst, terwijl Rotterdammers vooral bezig waren te begrijpen wat er gebeurd was. Derhalve woonden weinigen deze bijeenkomst bij. U verklaarde voor de camera hierover ontstemd te zijn. Er is veel waardering voor u als burgervader, maar tot het organiseren van zo’n bijeenkomst, zonder overleg met uw gesprekspartners, was te snel besloten.

In de nasleep van de mislukte coup ontstonden spanningen die zich helaas in enkele gevallen uitten in bedreigingen of vernielingen over en weer. Wij veroordelen elke vorm van geweld en roepen Rotterdammers wederom op gebruik te maken van democratische middelen om hun stem te laten horen.

In de raadsvergadering van vorige week maakte u Turkse Rotterdammers het verwijt dat het hun schort aan een democratische opvoeding. U zei ook dat u niet van plan bent op te treden als een soort relatietherapeut. Wij herkennen ons noch in deze kwalificatie noch in een behoefte aan relatietherapie. Wij vragen ons af of zo’n generaliserende opmerking over een groep Rotterdammers bijdraagt aan de verbinding.

Een groot deel van de mensen over wie u spreekt is geboren en getogen in onze stad. Daarmee zijn zij mede een product van onze stad en niet enkel van de Turkse gemeenschap. Wij zijn, ondanks verschillende rollen, gelijkwaardige partners binnen de dialoog. We zetten onze inzet voort om in gesprek te treden met diverse partijen in onze stad. Samen, als Rotterdammers met een hart voor de stad.

Hoogachtend,

Anadolu Moskee, Hollanda Balkan Turkleri, Kocatepe Moskee, Mevlana Moskee, Tover, Ayasofya Moskee, Beyazay St., Hollanda Uygur Turkleri, Kunststichting Regenboog, Hotiad, Turks Overlegorg. Rijnmond, Birlik Moskee, Iskender Pasa Moskee, Laleli Moskee, Musiad, Ulu Moskee, Erzurumlular St., Merkez Moskee, Karamanlilar St., Platform overleg Turken in Ned., Nevsehirliler St., Yozgatlilar St., Gultepe Moskee, Kayserililer St., Mescid-i Ravza Moskee, Wefa, UETD, Euba-Tumsiad, Asbir, Sultan Ahmet Moskee, Fatih Moskee.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | REDACTIE

Sep 01, 2016
Loading posts...