<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Ak Ajans Nederland
Sep 01, 2016

Brief-chaos: De waarheid achter kwestie Aboutaleb-Turkije

(ANALYSE – Redactie) Hoe heeft een brief van de Turkse consul-generaal in Rotterdam en een reactie daarop van de Rotterdamse burgemeester ervoor kunnen zorgen dat men spreekt over een Turkse bemoeienis met de Nederlandse binnenlandse politiek? Was dat wel de bedoeling? Is er echt sprake van een bemoeienis, of toch niet? Wat vinden Turkse Nederlanders van de gang van zaken? Wie zit er fout?

Veel vragen rondom een brief van de Turkse consul-generaal Sadin Ayyıldız, die na de mislukte staatsgreep in Turkije, schriftelijk informatie gaf aan gemeenten over wat er is gebeurd in Turkije en wie achter de couppoging zit. Burgemeester Ahmed Aboutaleb reageerde hard op de brief: de consul-generaal is zijn boekje te buiten gegaan. De burgervader laat weten een Turkse inmenging niet te zullen accepteren. “In die brief staan onderdelen waarvan ik me afvraag of die wel op de weg van de consul liggen, om mij daarin te bereiken.”

Dus, een brief met daarin kennisgeving over een mislukte coup, en een antwoord daarop dat Turkije zich met Nederlandse zaken bemoeit. Opmerkelijk.

Brief

De Turkse consul-generaal legde uit wat de intentie is geweest. “De brief informeerde over de gang van zaken in Turkije over de mislukte staatsgreep en de daders, terreurgroep FETO (Fethullah Gülen Terrorist Organization). Er staat niets in de brief waardoor Nederlandse autoriteiten zich ongemakkelijk zouden kunnen voelen. Wel staat in de brief dat terreurgroep FETO gevaarlijk is en dat we daarom van onze vrienden en partners verwachten dat men moet uitkijken en maatregelen tegen FETO neemt”, liet Ayyıldız eerder weten.

Let op: dit is een algemene wens, men is niet verplicht te doen wat van hem in bepaalde gevallen wordt verwacht, het is niet juridisch bindend en is geen bevel. Het blijft maar een wens.

Dus, als we de uitspraken van Ayyıldız bestuderen, kunnen we stellen dat een woedende reactie hierop, waarbij men zich onaangenaam voelt door de Turkse wens, betekent dat je (1) de vraag kan krijgen hoe je kijkt tegenover een groepering die door je bondgenoot als terreurgroep is bestempeld of (2) de vraag kan krijgen wat voor een effect dit kan hebben op de betrekkingen met een land.

Gemeenten

Feit nummer één. De brief is, integendeel zoals het massaal via de media is voorgeschoteld, niet alleen naar burgemeesters in de regio Rotterdam gestuurd. Naast de gemeenten Barendrecht, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen, ontvingen ook de gemeenten Den Haag, Venlo, Tilburg en Eindhoven dezelfde brief.

De brief is niet alleen door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb beantwoord, maar ook door de Dordtse burgemeester Arno Brok. Voordat we over de reactie uit Dordrecht en de omstreden Aboutaleb-reactie beginnen, nog even de data wanneer de Engelse brief namens Turkije, gestuurd op 2 augustus, is beantwoord: Brok reageerde op 15 augustus, Aboutaleb op 26 augustus. Nu rijst de vraag, waarom men zo laat antwoordde over een urgent onderwerp die consequenties kan hebben voor Turkse Nederlanders, maar dat is een ander discussiepunt. Bij de overige zeven gemeenten kon men, in dit geval, het gras horen groeien.

Zoals menig te horen en te lezen kreeg, leek het erop dat maar één burgervader (mondeling) reageerde: burgemeester Aboutaleb. “De consul-generaal is te ver gegaan door zich te mengen met de vrijheid van meningsuiting in Nederland”, reageerde hij.

Maar, wellicht interessant om te weten, de reactie van de Dordtse burgemeester Brok, die veel eerder kwam, door middel van een brief: “Als gemeente is het niet aan mij om publiekelijk commentaar te leveren op interne zaken van buitenlandse staten, dat is het voorrecht van de nationale overheid.”

De Dordtse collega van Aboutaleb reageert zoals het hoort: dit is een kwestie voor Buitenlandse Zaken. Die zou de Turkse consul ter verantwoording roepen als er echt iets mis was met de brief. En aangezien Aboutaleb niet bij Buitenlandse Zaken werkt en geen opperwoordvoerder van alle gemeenten in Nederland is, lijkt iemand anders hier zijn boekje te buiten zijn gegaan.

Bovendien reageert Aboutaleb net voor een gesprek met consul-generaal Ayyıldız, die een maand van te voren is ingepland en waarvan de datum tot twee weken terug vaststond. Waarom hij zeer kort daarvoor zo iets doet en niet na het gesprek zo reageert, maakt slapende honden wakker. (by the way: dat is een Nederlands spreekwoord).

Diplomatie

Feit nummer twee. Een brief afkomstig van een consul-generaal van een buitenlandse staat moet, als er geantwoord dient te worden, besproken worden met Buitenlandse Zaken, in dit geval de Nederlandse. Zo werkt dat in de wereld van diplomatie, daar hoeft men geen expert voor te zijn.

Daarnaast kan een burgemeester zijn ongenoegen niet zomaar uiten op een consul-generaal van een land door te zeggen: Waar bemoei jij je mee? Men moet niet vergeten dat als er een verkeerde boodschap in een brief van een diplomaat zou staan, de ambassadeur van het land de volgende ochtend op het matje zou worden geroepen bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Turkse Nederlanders

Turkse Nederlanders vragen zich af waarmee Aboutaleb bezig is. “Wie zorgt er nou juist voor dat de spanningen toenemen?”, klinkt het veelvuldig. “Waar blijft zijn duidelijke steunbetuigingen aan Turkije?”, vragen sommigen zich af. “Denkt hij dat we die vreselijke gebeurtenis, een illegale militaire coup, zomaar gaan vergeten?”

Een andere opmerking gooit het over een andere boeg: “Denkt hij dat Turken gaan stemmen op zijn partij (PvdA), nu de verkiezingen naderen? Wie heeft er nog sympathie voor hem?”

Schandaal

En last but not least, een schandaal op komst: in de brief zou staan dat ‘hoe burgemeesters om moeten gaan met demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering’.  Wat doe je dan? Juist, je leest even de omstreden brief. En wat zie je, of nog beter wat lees je (niet)? Er staat helemaal niets over demonstraties en hoe burgemeesters daarmee om moeten gaan in de brief van de consul-generaal.

En dan hebben we minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, die Turkije zou aanspreken op de brief. Koenders, bijna tot volksheld verklaard omdat hij de Turken een lesje zou leren, kreeg, volgens Nederlandse maatstaven geheel onverwacht, echter volgens Turkse maatstaven geheel verwacht, een veeg uit de pan van zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu (Klik: VIDEO). Ook premier Mark Rutte liet weten “een Turkse bemoeienis niet te zullen accepteren”. Çavuşoğlu reageerde dat een dusdanige gedachte belachelijk is. “Het is fout als een land zich met de interne zaken van een land bemoeit.”

Dan denk je: als er gewoon keiharde bewijzen waren dat er een Turkse bemoeienis met Nederlandse zaken zou zijn, kreeg je die Turkse minister, en veel mensen, stil. Maar nee. Die waren en zijn er niet.

Nogmaals: in de brief staat helemaal niets over demonstraties, hoe burgemeesters zich moeten gedragen en wat men moet doen tegen groeperingen die tegen de Turkse regering zijn.

Wie heeft er een zooitje van gemaakt? De ‘mainstream’ media? De Dordtse burgemeester? Of Aboutaleb?

UPDATE: Turks-Nederlandse organisaties hebben ook een brief geschreven aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Daarin verwerpen ze de opvatting van de Rotterdamse burgervader dat Turkse stadgenoten een ‘gebrek aan democratische opvoeding’ hebben.

Brief Turks-Nederlandse organisaties:

Geachte burgemeester Aboutaleb,

Mondiaal zijn we getuige van daden van terreur. U oogstte veel waardering toen u uw afschuw uitsprak en nabestaanden een hart onder de riem stak. Zo was iedereen ontroerd toen u zei: ,,Je suis Charlie.” Voor Franse Rotterdammers moet dit als een warme deken hebben gevoeld.

Op 15 juli was de wereld getuige van een bloedige couppoging in Turkije. Op tv zagen we hoe F16-straaljagers het parlement bombardeerden, burgers door scherpschutters werden vermoord of door tanks werden overreden. Ruim 250 mensen hebben hun leven gegeven, duizenden raakten gewond voor het behoud van de democratie.

Rotterdam telt 50.000 inwoners die op een of andere wijze verbonden zijn met Turkije. De gewelddadige aanslag op de democratie heeft diepe indruk gemaakt. De periode die volgde was vol emoties, vragen en onzekerheden. Dergelijke traumatische gebeurtenissen vragen om een zorgvuldige en empathische benadering.

Na de mislukte coup organiseerde u op 18 juli een zogenoemde verzoeningsbijeenkomst, terwijl Rotterdammers vooral bezig waren te begrijpen wat er gebeurd was. Derhalve woonden weinigen deze bijeenkomst bij. U verklaarde voor de camera hierover ontstemd te zijn. Er is veel waardering voor u als burgervader, maar tot het organiseren van zo’n bijeenkomst, zonder overleg met uw gesprekspartners, was te snel besloten.

In de nasleep van de mislukte coup ontstonden spanningen die zich helaas in enkele gevallen uitten in bedreigingen of vernielingen over en weer. Wij veroordelen elke vorm van geweld en roepen Rotterdammers wederom op gebruik te maken van democratische middelen om hun stem te laten horen.

In de raadsvergadering van vorige week maakte u Turkse Rotterdammers het verwijt dat het hun schort aan een democratische opvoeding. U zei ook dat u niet van plan bent op te treden als een soort relatietherapeut. Wij herkennen ons noch in deze kwalificatie noch in een behoefte aan relatietherapie. Wij vragen ons af of zo’n generaliserende opmerking over een groep Rotterdammers bijdraagt aan de verbinding.

Een groot deel van de mensen over wie u spreekt is geboren en getogen in onze stad. Daarmee zijn zij mede een product van onze stad en niet enkel van de Turkse gemeenschap. Wij zijn, ondanks verschillende rollen, gelijkwaardige partners binnen de dialoog. We zetten onze inzet voort om in gesprek te treden met diverse partijen in onze stad. Samen, als Rotterdammers met een hart voor de stad.

Hoogachtend,

Anadolu Moskee, Hollanda Balkan Turkleri, Kocatepe Moskee, Mevlana Moskee, Tover, Ayasofya Moskee, Beyazay St., Hollanda Uygur Turkleri, Kunststichting Regenboog, Hotiad, Turks Overlegorg. Rijnmond, Birlik Moskee, Iskender Pasa Moskee, Laleli Moskee, Musiad, Ulu Moskee, Erzurumlular St., Merkez Moskee, Karamanlilar St., Platform overleg Turken in Ned., Nevsehirliler St., Yozgatlilar St., Gultepe Moskee, Kayserililer St., Mescid-i Ravza Moskee, Wefa, UETD, Euba-Tumsiad, Asbir, Sultan Ahmet Moskee, Fatih Moskee.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | REDACTIE

Sep 01, 2016
 • B.Tabben

  Het zou heel wat meer zeggen als de tekst van de brief er bij afgedrukt was.
  Er is op deze manier niet veel te zeggen als wij inhoudelijk niet op de hoogte zijn.
  Van inmenging is naar mijn mening geen sprake daar het een reactie is op een brief die gestuurd wordt naar aanleiding van de gebeurtenissen in Turkije.
  Daar mee vraag je om een reactie , en dat dat niet is wat je verwacht is een heel ander verhaal.
  Ik ben beslist geen fan van de Burgemeester van Rotterdam , maar als je hem een brief stuurt kun je een reactie verwachten.
  Ieder weet dat het gesproken woord 100 maal duidelijker is als het geschreven woord.
  Tip van mij: als je iets niet begrijpt bel even en het probleem is opgelost , bij mij werkt het, ik denk dat het hier ook gewerkt had!

 • MisterBB

  “Wie heeft er een zooitje van gemaakt? De ‘mainstream’ media? De Dordtse burgemeester? Of Aboutaleb?”

  Het is toch duidelijk wie er een zooitje van hebben gemaakt?
  De Turkse consul-generaal in Rotterdam omdat hij de brief heeft gestuurd.
  Aboutaleb omdat hij er dingen bij verzonnen heeft die er (als je niet tussen de regels door wil lezen) niet zijn.

  Ik heb de brief gelezen en in principe staat deze brief in een aantal vormen maar met ongeveer dezelfde tekst op het internet. Maar waarom deze naar de burgemeesters gestuurd is, is mij een raadsel. Er wordt gesproken over de FETÖ als zijnde een terroristische organisatie. Maar tot nu toe alleen volgens de Turkse overheid.

  De volgende zin: “Wel staat in de brief dat terreurgroep FETÖ gevaarlijk is en dat we daarom van onze vrienden en partners verwachten dat men moet uitkijken en maatregelen tegen FETÖ neemt”.

  Binnen Nederland zou je dit als laster kunnen zien daar niemand nog enig bewijs heeft gezien. Tot nu toe alleen (niet onderbouwde) vermoedens. FETÖ bestaat niet. Wel bestaat er een Gülen beweging. Mogelijk niet helemaal fris (mogelijk ook wel fris), maar ik ken wel meer bewegingen die ik niet fris vind (waaronder de AK-Partij).

  Verder, als je verwacht dat vrienden en partners uit moeten kijken en maatregelen nemen is dit geen verzoek meer. Meer een vraag met daar onderliggend de verwachting dat deze vraag positief beantwoord moet worden.

  Nee, deze brief is gewoon fout en de reactie van Aboutaleb ook.
  Dit had buitenlandse zaken gewoon netjes af moeten handelen.

 • Tamer Aslantas

  Beste B.Tabben. Was het een gepaste reactie ja of nee? Is het juist dat Koenders naar Turkije is afgereisd ja of nee? Van wiens kant is er geen sprake van inmenging?

 • Ozturk

  Voor zover ik de brief heb kunnen interpreteren heeft de consul geprobeerd om de situatie in Turkije en het standpunt van de Turkse regering te duiden. In die zin is het eigenlijk slechts een informatieve brief.
  Om het ‘inmenging’ te noemen, dat gaat veel te ver, dat verzint burgemeester Aboutaleb er zelf bij in zijn fantasie.
  Wel heb ik mij ook verwonderd waarom deze brief naar burgemeesters – en niet eens naar allemaal – is verstuurd, en niet gewoon via Buitenlandse Zaken als circulaire naar alle Nederlandse gemeenten is verstuurd.

  Misschien is dit een antwoord:
  Zoals bekend is de brief al op 2 augustus verstuurd, maar de openbare reactie van Aboutaleb kwam pas op 26 augustus.
  In dit kader moet nog even in herinnering worden gebracht dat Aboutaleb in de tussentijd nog het lid op de neus heeft gekregen inzake een ronde tafel gesprek dat hij had georganiseerd tussen Turkse organisaties in Nederland, waaronder ook vertegenwoordigers van de Gulen organisatie. Dit gesprek werd op het laatste moment afgezegd door de vertegenwoordigers van de niet-Gulen organisaties, omdat men niet met terroristen om de tafel wenste te zitten.
  Mogelijk dat om deze reden de brief direct naar burgemeesters is gestuurd, omdat in dit geval burgemeester Aboutaleb initiatief had genomen tot een gesprek. Het is goed denkbaar dat de consul de brief aan burgemeesters heeft gestuurd om hen te informeren waarom de gevoelens bij Turkse organisaties zo zijn zoals ze zijn, om inzichtelijk te maken waarom zij niet met Gulen-organisaties om 1 tafel willen zitten.
  Omdat Aboutaleb de enige burgervader was die zo’n soort initiatief had genomen, en toch een beetje voor schut kwam te staan – weliswaar vanwege zijn eigen gebrek aan begrip over de situatie, waarover de consul hem dus een beetje bij wilde spijkeren – vermoed ik dat dat de echte reden is waarom alleen Aboutaleb zo scherp, maar over-reageerde.
  Ik vind dat vanuit dit perspectief wel begrijpelijk, want hij had destijds werkelijk de beste bedoelingen, maar vond zichzelf te kakken gezet en haalde zo zijn gram. Helaas zet hij zich hiermee nu een 2e keer te kakken.

 • Ammon Teremun

  Kinderen ,dus zo diep zijn ze gezakt dat ze het op kinderen hebben voorzien. Is dat de
  democratie door Erdogan. Kennelijk !
  Diep Triest om over de ruggen van onschuldige kinderen dit uit te vechten die het recht hebben op fatsoenlijk onderwijs.
  Ik zie nog steeds geen bewijzen dat Gülen daar verantwoordelijk voor is .

  “De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu vindt dat
  Nederland met twee maten meet; enerzijds bemoeit de Nederlandse regering zich
  wel met de nasleep van de couppoging door haar zorgen te uiten over de
  massa-arrestaties, maar anderzijds moet Turkije zich afzijdig houden als het
  gaat om Nederlandse aangelegenheden, aldus Cavusoglu.”
  D’r is toch wel een groot verschil tussen als Nederland je zorgen uiten over de schending van mensenrechten die gepaard gaan met het dictatoriale optreden van Erdogan, en het direct uitvechten van de ruzie tussen Gülen en Erdogan hier in Nederland, nu weer met dit soort ‘lijsten’ die erg veel doen denken aan een welbekend type ster enkele decennia
  geleden.
  De escalatie is absoluut aanstaande en er zal wederom voor onze vrije wereld
  gestreden moeten worden. Gaat het op de primitieve manier of weten we er een
  wending aan te geven die onze westerse cultuur waardig is?

  Als we AKErdogan-aanhangers moeten geloven staan we in NL in ons recht om alle
  AKP/Erdogan aanhangers preventief op te pakken en uit al hun functies te zetten
  vanwege, middels diyanet en bepaalde islamitische stromingen, infiltratie in de
  Nederlandse politiek en samenleving. Denk daar maar eens goed over na… Het is
  of t een of t ander, of Gülen aanhangers hier zijn vrij in hun denken of
  AKP/Erdogan aanhangers zouden hier net zo goed als terroristische, door vreemde mogendheid gefinancierde, terroristische beweging bestempeld kunnen worden en als
  dergelijke te worden behandeld.

 • Ozturk

  Als u het verschil niet ziet tussen de aanhangers van de non-politieke Gulen beweging, die zich zonder mandaat van de bevolking een politieke positie willen verwerven middels een coup en aanhangers van de AKP die middels verkiezingen rechtmatig verkozen volksvertegenwoordigers supporten en stelt dat dan ook de AKP aanhangers terroristen zijn, dan denk ik dat er van de rest van uw suggestieve verhaal (‘ik heb eens ergens iets gelezen’ zonder bronvermelding oid) ook niet veel klopt.

 • MisterBB

  Beste heer Ozturk,

  U en de Turkse overheid blijven beweren dat de Gulen-beweging een terroristische organisatie is, maar tot op heden is er nog steeds geen bewijs.

  De Turkse overheid heeft de naam FETÖ uit zijn hoed getoverd om aan te geven dat er een Terroristische organisatie is die onder deze paraplu zijn terroristische acties onderneemt. Tot op heden is er nog steeds geen organisatie naar voren gekomen die zich geroepen voelt om onder deze naam te opereren.

  Verder zijn leden van de Gulen beweging inderdaad op politieke posities gekomen, net zoals leden van de AK partij, vrouwen, seculiere mensen, mensen met andere idee-en dan die van u en van mij, etc. Wat is het probleem precies? Gebeurd dat niet altijd en overal. Zo niet, laat even weten waar niet. Zelf vind ik Noord-Korea wel een goed voorbeeld, maar u heeft er misschien nog een paar?

  Indien de Turkse overheid stelt dat de Gulen-beweging een terroristische organisatie is, dan denk ik dat de heer Ammon Terromun een goed punt heeft door te stellen dat de AK-partij een terroristische organisatie is. Het schijnt namelijk voldoende te zijn dat het beschuldigen (dus niet bewezen) van een aantal mensen binnen een beweging voldoende is om een beweging als terroristische organisatie te zien.

  Dan moet het in uw ogen dus zeker voldoende zijn om de AK-Partij als terroristische organisatie te zien omdat hooggeplaatste leden van deze partij openlijk terroristische organisaties steunen (bv de Moslimbroederschap (Het doel van de Broederschap is om seculiere democratische regeringen te vervangen door een islamitisch kalifaat onder de sharia)), Olie koopt van IS. En dan hebben we het er niet eens over dat er tijdens acties tegen de PKK onschuldige burgers te betreuren zijn. De opdracht tot deze acties komt van leden van de AK-Partij die in de Turkse regering zitten.

  Indien u bronverwijzingen wil, wil ik die wel even opzoeken. Dus roept u maar. Anders kunt u er natuurlijk ook zelf even naar zoeken.

 • MisterBB

  Na vanmorgen een half A4tje ingetikt te hebben en deze niet terug te zien dan nu maar het korte antwoord.

  “Wel staat in de brief dat terreurgroep FETÖ gevaarlijk is en dat we daarom van onze vrienden en partners verwachten dat men moet uitkijken en maatregelen tegen FETÖ neemt”.

  Verwachten????
  Dus je verwacht dat iemand uit moet kijken en maatregelen neemt gebaseerd op een aanname? Dit is een vraag in gebiedende wijs (Indien deze vorm in de Nederlandse taal zou bestaan).

  Dit is volledig ontoelaatbaar en zeker een ongewenste verwachting richting deze burgemeesters. De stelling die hier genomen wordt is daardoor zeker onder “inmenging” te rangschikken.

  Verder laten alle Turkse organisaties zich van hun beste kant zien (NOT) door geen dialoog aan te willen gaan met leden van de Gulen-beweging. Dit zelfs onder toezicht van een onafhankelijke partij.

 • MisterBB

  Beste Tamer Aslantas,

  Ja, dit was inmenging, omdat de brief stelt dat “de FETÖ gevaarlijk is en dat we daarom van onze vrienden en partners verwachten dat men moet uitkijken en maatregelen tegen FETÖ neemt”

  “Verwachten” heeft in het Nederlands een bepaalde lading die aangeeft dat je deze vraag eigenlijk niet kan negeren en dus op moet volgen. Doe je dat niet, dan ben je dus geen vriend of partner.

  Dus ja, wel degelijk een inmenging.

  Nee, Aboutaleb had nooit zelf moeten reageren.
  Hij had dit netjes door het ministerie van buitenlandse zaken had moeten laten doen.

  Ja, Koenders is zeker terecht naar Turkije afgereisd.
  Politiek gezien mag je deze inmenging niet negeren.

 • Ammon Teremun

  Beste MisterBB
  Beter had u het niet kunnen uitleggen.
  Als u naar diverse discussies kijkt bij deze media , is de heer Ozturk bijna wel bij elke discussie vertegenwoordigd.
  Diverse mensen zijn een discussie aangegaan met dit heerschap aangegaan.
  De heer Ozturk bekijkt en beschrijft het maar van maar van één kant. De pro akp/erdogan kant.
  Gevoelige onderwerpen worden dood gezwegen, of afgedaan met wat cliché uitspraken.
  Kennelijk bestaat er geen andere mening voor de heer Ozturk.
  Nogmaals, beter had u het niet kunnen uitleggen.
  Nog een prettig weekend, Ammon.

 • Ozturk

  Geachte heer BB,
  Mooi verhaal heeft u daar, maar het hele verhaal gaat niet op om de simpele reden dat alles wat de AKP-regering doet met mandaat van de meerderheid van de kiezers gebeurd, en alles wat de Gulen sympathisanten doen dat op eigen initiatief of in opdracht van ‘opa’ Gulen gebeurd. Dat is niet legitiem.
  Gulen sympathisanten hebben niets te zoeken op politieke posities, tenzij ze daartoe zijn uitgenodigd door de regering als minister bijvoorbeeld, en dan nog moet zo iemand gewoon op eerste verzoek van de regering weer vertrekken ook.

  U hamert nogal op het gegeven dat er (nog) geen bewijs is tegen Gulen, maar er is wel een coup gepleegd, of niet?
  Wie heeft het volgens u gedaan dan? Want u schijnt nogal zeker te weten dat het Gulen niet was?

  Waarom is het nu stil?

 • Ozturk

  Wat wilt u nu precies zeggen? Dat uw mening beter is dan de mijne?
  Mijn mening wordt gedeeld door het overgrote deel van de Turkse volk. En laat het nou toevallig ons land zijn waar het over gaat.

  Natuurlijk mag u uw visie erover laten schijnen, en wij proberen hier graag uit te leggen wat ons drijft.
  Daar hoeft u het niet mee eens te zijn of er begrip voor te hebben , maar nadat wij onze plicht tot uitleg hebben vervuld gaat het aan het einde van de dag toch echt zoals wij willen, al springt u hoog en laag.
  Oh, dan mogen we niet bij de EU? Jammer dan, willen we ook niet.
  Oh, geen visumvrij reizen? Ik las dat er dit jaar slechts 15.000 asielzoekers Nederland binnen komen, minder dan verwacht. Nou dat kan aan het einde van het jaar zomaar ineens toch wat hoger uitvallen. Desnoods duwen we eigenhandig de bootjes met Syriërs de egeïsche zee op. Of misschien een gat in het hek met Bulgarije knippen. Opties genoeg.

 • MisterBB

  Geachte heer Ozturk,

  Wat is uw belang dat het land waar u woont overstroomd wordt door vluchtelingen. En ook nog eigenhandig de (lekkende) bootjes met Syrische vluchtelingen de Egeïsche zee op duwen? Ik neem aan dat u ze dan ook voorziet van nep reddingsvesten.

  Door deze ene zin “Desnoods duwen we eigenhandig de bootjes met Syriërs de egeïsche zee op.” ben ik u in een compleet ander daglicht gaan zien.

  Ik vind het een grove schande.
  Hierbij eindig ik elke discussie met u.
  Ik wens u veel succes met Turkije.

 • Ozturk

  Heer BB,
  U heeft gelijk, dat was inderdaad een ongepaste uitspraak, niet alleen jegens u, maar meer nog tegenover wellicht meelezende Syrische vluchtelingen. Dus daarvoor mijn oprechte excuses.
  Ik bedoelde het slechts als beeldspraak dat wij onze Syrische gasten niet langer tegen zullen houden als zij niet langer gebruik willen maken van onze gastvrijheid.

  En heel eerlijk zou ik onze buren het liefst bij ons in huis willen houden tot de oorlog voorbij is, want als ik zie hoe Europa hen behandeld dan deel ik liever in Turkije ons oud brood met hen, dan dat ze in West Europa in zogenaamde rijkdom als 2e rangs burgers worden gedenigreerd.

 • Tamer Aslantas

  Heel goed, “zolang je je maar aan de wet houdt”. Stel nou dat er een organisatie is als de Pedo partij (die is er natuurlijk niet en nooit geweest ook toch?) en leden van deze partij maken zich schuldig aan kinderporno of het aanranden van kleine kinderen (gebeurt niet in NL maar stel) en deze partij wordt als illegaal bestempeld dan kun je dus ook verwachten dat er meerdere arresten zullen volgen en dat deze partij verboden gaat worden. Natuurlijk maakt deze Pedo partij zich niet schuldig aan tientallen doden en pleegt het geen coups en verstoort daarmee niet de orde van een heel land. Verder gaat het bij zo een partij maar om een “handjevol” toch?

 • MisterBB

  Beste Tamer Aslantas,

  U wilt een Pedo partij vergelijken met een beweging met islamitische grondslag?

  Voelt u zelf niet aan dat deze vergelijking in de basis al spaak loopt?

 • Tamer Aslantas

  Neen Mister BB, ik wil hier twee bewegingen vergelijken die FOUT bezig zijn. Als wij dan toch de bewegingen in een categorie gaan stoppen dan past de Pedo partij bij het atheïsme. Wat ik wel weer zo jammer vindt is dat je niks inhoudelijk te zeggen hebt. Mag ik jou vragen wat jij vind van homoseksualiteit, pedofilie en incest? Ik hoop dat je hier wel serieus op in kan gaan.

 • MisterBB

  Ook hier gaat u wederom volledig mis in uw vergelijking.
  de Pedo partij behoord bij het Atheïsme?
  U weet werkelijk echt niet wat u zegt hè?

  “Atheïsme kent meerdere elkaar soms overlappende, soms uitsluitende betekenissen, maar het begrip omvat vrijwel altijd de afwezigheid van geloof in een of meer goden.”

  Pedofielen vind je in elk (on)geloof en is zeer zeker niet beperkt tot Atheïsten. Door zo’n opmerking moet ik u helaas wel nog minder serieus nemen. Op dit punt, maar ook over andere punten die u aanhangt vraag ik me nu af of u weet waar u het eigenlijk over heeft.

  Dat ik niets inhoudelijks te zeggen heb op uw vergelijking tussen een Pedo partij en een beweging met islamitische grondslag lijkt mij evident. Te belachelijk voor woorden. Datgene dat ik er over te zeggen had staat in het stukje erboven, waar u in eerste instantie op reageerde.

  Wat ik vind van homoseksualiteit, pedofilie en incest?
  En u hoopt dat ik hier “wél” serieus op ingaat?

  Beste Tamer Aslantas, over het woordje “wél” wil ik het volgende zeggen. Als u met een vergelijking komt die nergens op slaat valt er voor mijn nergens op in te gaan.

  Wat homoseksualiteit, pedofilie en incest betreft, daar wil ik best duidelijk over zijn.
  Homoseksualiteit: Consensus tussen twee mensen van het zelfde geslacht, geen problemen mee.
  Pedofilie: Verwerpelijk tot het misselijkmakende toe.
  Incest: Zie pedofilie

  Gezien u deze drie dingen in hetzelfde rijtje zet denk ik dat ik uw visie wel ken, maar misschien kunt u voor mij e.e.a. verhelderen?

 • Tamer Aslantas

  Lang verhaal om je punt duidelijk te maken maar nog steeds geen antwoord op mijn eerste vraag en nog steed aan het draaien. Ik heb jou niet gevraagd om de vergelijking tussen een Pedo partij en de Gülen beweging. Ik heb jou gevraagd om een vergelijking te maken met 2 bewegingen die illegale praktijken uitvoeren en daardoor verboden zijn. Een pedo vind je niet IN een geloof maar juist bij mensen die GEEN geloof hebben. Geloof het of niet.

  Wat ik vreemd vind is dat jij homoseksualiteit als iets “normaals” ziet en pedofilie als niet vind ik dat een beetje oneerlijk. Homoseksualiteit is net zo min een ziekte van de geest als pedofilie is maar als jij gelooft dat homoseksualiteit een aangeboren iets is waarom is pedofilie dat dan weer niet? Incest is zeker minstens zo verwerpelijk als pedofilie maar homofilie is voor mij net zo erg. Jammer is wel dat wanneer een Moslim of Christen of Jood dit zo uit hij of zij direct wordt aangevallen op hun geloofsovertuiging. Trouwens, waarom is incest in jou ogen wel zoals jij dat noemde “verwerpelijk tot het misselijkmakende toe” en homoseksualiteit niet? Dit gaat toch ook om de consensus van 2 mensen weliswaar van dezelfde gezin en niet van hetzelfde geslacht dat ook net zo “natuurlijk” (zie het dierenrijk) is? Voor mij zijn alle drie ondenkbaar en “misselijkmakend” en mensen die het een wel goedkeuren en het ander dan niet zijn hypocrieten.

  Beste Mister BB. Jij bent hypocriet bezig. Ik hoef hier geen reactie op aangezien het alleen maar op de persoon gaat en niet op het inhoud en het alleen maar over anti-Islam/Turkije gaat.

  Het ga je goed..

 • MisterBB

  U brengt me aan het lachten met uw redenatie, beste Tamer Aslantas.

  Laat ik het lijstje uitbreiden met Hetero. Volgens uw beredenering is dit een natuurlijk iets, net zoals pedofilie, incest en homoseksualiteit. Dus is het hypocriet om het ene wel normaal te vinden en het andere niet. Daar u pedofilie, incest en homoseksualiteit afschuwelijk vindt, neem ik aan dat u een hetero ook verwerpelijk vindt? Zo niet, dan bent u volgens uw eigen beredenering hypocriet. Maar dat bent u natuurlijk niet.

  Verder volg ik gewoon de wet waar het ene niet en het andere wel mag. Incest plegen en praktiserend pedofiel zijn mag niet. Hetero en homoseksueel (praktiserend of niet) mag wel. U mag de Nederlandse wet dan hypocriet vinden, maar u dient er wel naar te leven en handelen. Maar ik denk dat u daar geen problemen mee heeft als Nederlandse staatsburger.

  Verder veroordeel ik niemand op hun geloofsovertuiging. Dat mensen een geloof aanhangen en daar vrede en verlichting in vinden vindt ik heel aandoenlijk. Ik zal mensen dan ook nooit op hun geloofsovertuiging aanvallen. Alleen als het een excuus is om ergens niet meer over na te denken omdat het in het heilige schrift staat.

  Verder zegt u dat ik niet hoef te reageren, ondanks dat u mij voor hypocriet uitmaak. U heeft daarbij natuurlijk wel gelijk dat u het op de persoon speelt en dat dat niet netjes is.

  Verder heb ik nergens iets negatiefs tegen de Islam geuit. Zo ja, dan hoor ik graag waar dat is geweest maar ik ben bang dat u hier niets over kunt vinden. Ook ben ik niet tegen Turkije (hoe kun je tegen een land zijn?).

  Nee ik ben tegen een heksenjacht op mensen.
  Tegen ongefundeerde beschuldigingen.
  Tegen vreemde vergelijkingen (een islamitische stroming en een pedopartij)

  Ook hier moet ik om lachten: “Een pedo vind je niet IN een geloof maar juist bij mensen die GEEN geloof hebben. Geloof het of niet.”
  Waarom moet ik iets geloven? Kom met feiten en ik zeg dat je gelijk hebt.

  U mag van mij trouwens best reageren, want u bezorgt mij regelmatig een glimlach.

 • Tamer Aslantas

  Mr BB. Geen woorden in mijn mond leggen he. En trouwens, jij komt met jouw beredenering van ‘consensus tussen 2 mensen”. Dat was ik niet! Ga maar lekker breed staan lachen. Wie het laatst lacht, lacht het best.

 • Tamer Aslantas

  Bedankt voor het beantwoorden. Voor iemand antwoorden doe jij wel vaker heb ik gemerkt.

  Ja het is zeker zo dat als een “vriendelijke” staat iets verwacht van een ander dat dit serieus wordt genomen. Zeker als een staatshoofd zijn leven heeft geriskeerd en als er burgerdoden zijn gevallen. Dus “verwachten” heeft net zo een betekenis als dat het in Turkije heeft. Wat Koenders had moeten doen en de reden van zijn reis had moeten zijn om er achter te komen waarom Turkije dit “verwacht” en niet om Turkije te beschuldigen van inmenging. Als de Koning wordt aangevallen door een beweging met een link in Turkije dan “verwacht” Nederland net zo goed dat Turkije iets doet. Een bezorgde (echte) “vriend” vraagt of hij kan assisteren bij het opsporen van deze verdachten maar blijkbaar werkt dat bij jou anders. Ja, je bent zeker geen echte vriend als je niks doet en zeker niet als je ook nog eens zo reageert op die manier.

 • MisterBB

  Ik leg niets in uw mond, het is redenatie, dus daar heeft u mij niet voor nodig.

  Wat dat lachen betreft, dat lukt mij prima. Bij voorkeur samen met iemand, maar in dit geval vind ik het niet heel erg dat het ten koste van iemand is.
  Uw denkwijzen zijn namelijk nogal bekrompen.
  Brengt altijd een glimlach op mijn mond, bekrompen mensen 😉

 • MisterBB

  U brengt mij wederom aan het lachten beste Tamar Aslantas.

  In een bevriende relatie vraag je om hulp.
  Je verwacht geen hulp.

  Zelfs binnen een hele hechte relatie zoals een huwelijk heb je niets te verwachten. Maar je mag altijd vragen.

  Dat een “groot” leider zijn leven heeft “geriskeerd” maakt niet dat hij ineens dingen mag verwachten (hij mag altijd hopen). Maar hij dient altijd alles netjes te vragen. Of hij nu Koning, Keizer of admiraal is. Of in dit geval een gekozen president.

  Het is een kwestie van fatsoen en diplomatie.
  Iets dat binnen de Turkse regering heel erg ver te zoeken is.

  Turkije zou trouwens nooit de hulp van het buitenland accepteren om binnen Turkije naar de echte dader van de Coup te zoeken. Veel te bang dat ze de werkelijke machten achter de coup vinden. En hier in Nederland zoeken heeft niet heel veel nut.

Loading posts...