<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 10, 2018

Iftar Musiad Rotterdam drukbezocht

De Rotterdamse tak van de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging Musiad heeft een geslaagd iftarprogramma achter de rug.

De nadruk lag, net zoals de voorgaande drie grote iftarorganisaties vorige week in Den Haag, Amsterdam en Utrecht, op eenheid, versterking van het Turks-Nederlandse zakennetwerk en handelsbevordering.

“Musiad draagt ook bij aan de handel in Nederland. Deze willen verder bevorderen”, sprak Musiad-voorzitter van Rotterdam Mustafa Duyar in zijn speech voor een volle zaal.

De Turks-Nederlandse voorzitter had het ook over de liefdadigheidsmentaliteit van Musaid. “We komen van een deelcultuur en daarom wil ik jullie erop wijzen dat onze jongerentak, Young Musiad Rotterdam, maaltijden uitdeelt aan vluchtelingen in het azc in Katwijk. Voor de kinderen staat volgende week een Ramadanfeest op het programma.”

Musiad-familie

De Turkse consul-generaal in Rotterdam, Sadin Ayyıldız, – inmiddels zijn derde Ramadan in Nederland – gaf aan dat de Musiad-familie uitbreidt en men eensgezind groeit om lokale problemen en mondiale zaken aan te pakken. “We hebben een moeilijke periode achter de rug.”

Bijdrage

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk (DENK) benadrukte opnieuw de Turkse bijdrage aan de Nederlandse economie. “Deze mensen werken keihard en houden ook van Nederland. Ik wil jullie, Turks-Nederlandse ondernemers, bedanken en applaudisseren voor jullie bijdrage aan het begrotingsoverschot van 8 miljard euro. Ook moet men zich sterk maken in de politiek. Rotterdam is ook van jullie.”

Drukbezocht

De avondmaaltijd in Het Paleis in Schiedam is bijgewoond door zo’n 150 ondernemers, voorzitters en politici.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 10-06-2018

Jun 10, 2018
Loading posts...