<< Terug naar home | Highlights

Posted by Turkse Media
Jan 21, 2023

Moslimlanden veroordelen verbranding Koran in Zweden en waarschuwen

Moslimlanden hebben het Islamofobische voorval in Zweden met klem veroordeeld. Dat land stond zaterdag de extreemrechtse Rasmus Paludan, bekend om zijn racistische partij Stram Kurs, toe een Koran te verbranden voor de Turkse ambassade in Stockholm.

Marokko

Marokko reageerde “geschokt” te zijn door de Zweedse toestemming voor het verbranden van het heilige boek van de Islam. “Deze haatdragende daad, die de gevoeligheden van meer dan een miljard moslims beledigt, kan woede en haat tussen religies en volkeren aanwakkeren”, waarschuwde het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Qatar

Qatar hekelde ook in de krachtigste bewoordingen de toestemming van Zweden. “Dit afschuwelijke incident is een daad van opruiing en een ernstige provocatie van de gevoelens van meer dan twee miljard moslims in de wereld.”, aldus het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken.

VAE

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) veroordeelden ook het incident en herhaalden “hun afwijzing van alle praktijken die gericht zijn op het destabiliseren van veiligheid en stabiliteit in strijd met menselijke en morele waarden en principes”. Daarbij werd ook de oproep om haatzaaiende uitlatingen en geweld af te zweren herhaald en is de noodzaak onderstreept om religieuze symbolen te respecteren en het aanzetten tot haat door het beledigen van religies te vermijden.

Kuweit

De Kuweitse buitenlandminister Al-Sabah reageerde dat dergelijke acties tot provocaties kunnen leiden en riep de internationale gemeenschap op haar verantwoordelijkheid te nemen om dergelijke onaanvaardbare daden te stoppen, alle vormen van haat en extremisme te voorkomen en de daders ter verantwoording te roepen. Verder moet men politiek en religie van elkaar scheiden en de waarden verspreiden van dialoog, tolerantie en vreedzaam samenleven tussen volkeren. Ook zouden allerlei soorten beledigingen tegen alle goddelijke religies voorkomen moeten worden, aldus Al-Sabah.

Saudi-Arabië

Saudi-Arabië veroordeelde de Zweedse autoriteiten met klem “voor het toestaan van de provocatie van een rechts-extremistische persoon”. “Saudi-Arabië is standvastig over het verspreiden van de waarden van dialoog, tolerantie en coëxistentie en het voorkomen van haat en extremisme.”

Pakistan

In een verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan werd gesteld dat deze ongevoelige en provocerende actie de religieuze gevoeligheden van meer dan 1,5 miljard moslims over de hele wereld heeft beledigd. Het voorval is bestempeld als een afschuwelijke daad. “Dergelijke acties kunnen niet worden beschouwd als binnen de reikwijdte van de legitieme vrijheid van meningsuiting. Vrije meningsuiting brengt verplichtingen met zich mee, zoals het niet mogen uiten van haatzaaiende uitlatingen en het niet aanzetten tot geweld onder internationaal recht.”

De Pakistaanse verklaring roept de internationale gemeenschap op om een ​​gezamenlijke vastberadenheid te tonen tegen Islamofobie, xenofobie, onverdraagzaamheid en het aanzetten tot geweld op basis van religie en overtuiging. “De wereld moet samenwerken voor interreligieuze harmonie en vreedzaam samenleven.” In de verklaring werd verder erop gewezen dat de bezorgdheid van Pakistan over deze kwestie is overgebracht aan de Zweedse autoriteiten. Aan Zweden is ook gevraagd gevoelig te zijn voor de gevoeligheden van het Pakistaanse volk en moslims over de hele wereld en stappen te ondernemen om Islamofobe daden te voorkomen.

Oman

Oman noemde de koranverbranding een “daad van provocatie van de gevoelens van moslims en aanzetten tot geweld en haat door extremisten in Zweden”. Het land onderstreepte de noodzaak van internationale inspanningen om de waarden van tolerantie en coëxistentie te consolideren en alle handelingen die de ideologie van haat bevorderen, strafbaar te stellen.

Egypte

Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het incident “een schandelijke daad die de gevoelens van honderden miljoenen moslims over de hele wereld raakt“. “Deze extremistische praktijken zijn in strijd met de waarden van respect voor anderen, vrijheid van geloof, mensenrechten en fundamentele vrijheden van de mens.”

Iran

Iran noemde de koranverbranding ook een poging om haat en geweld tegen moslims aan te wakkeren. Teheran benadrukte dat sommige Europese landen onder het valse voorwendsel dat ze pleiten voor vrijheid van meningsuiting “extremistische en radicale elementen toestaan haat te verspreiden tegen Islamitische heiligheden en waarden”.

Jordanië

Jordanië sloot zich aan bij het koor van veroordelingen en benadrukte “de afwijzing door het koninkrijk van deze daad die haat aanwakkert”. Amman onderstreepte de noodzaak om de cultuur van vrede en acceptatie van de ander te verspreiden, eraan toevoegend dat “het veroordelen van extremisme een collectieve verantwoordelijkheid is”.

Turkije

Turkije vervloekte de Deense racistendaad en Zweedse toestemming inclusief politiebescherming. “Dit is moderne barbarij”, haalde Ankara uit. “Dit is een haatmisdrijf. Deze verachtelijke daad is ook een andere indicatie van het alarmerende niveau van Islamofobie, racisme en discriminatie in Europa.” (LEES meer)

“De zogenaamde demonstranten zijn niets anders dan provocateurs die vastbesloten zijn om haat tegen Turkije en de Islam te zaaien”, aldus communicatiedirecteur Fahrettin Altun.

De Zweedse ambassadeur in Ankara is op het matje geroepen en ook is het bezoek van de Zweedse defensieminister aan Ankara, om de toetreding tot de NAVO te bespreken, geannuleerd door Turkije. Kort daarvoor was de Zweedse parlementsvoorzitter niet welkom omdat Zweden tegen alle afspraken in recent weer betogingen van sympathisanten van terreurgroep PKK en YPG onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’ heeft toegestaan. Daarbij werd ook een levensechte pop, die de Turkse president Erdoğan moest voorstellen, omgekeerd aan een paal opgehangen voor het gemeentehuis van Stockholm. Ankara noteerde dit als een aanval op heel Turkije.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 21-01-2023

Jan 21, 2023
Loading posts...