<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Apr 27, 2022

Nationale Iftar HOTIAD bewijst wereldvrede op lokaal niveau

De Nationale Iftar van de Nederlands-Turkse ondernemersvereniging HOTIAD en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is inmiddels een icoon van lokale wereldvrede geworden, zo ook deze Ramadan bewezen in Den Haag. Zo’n 200 prominente gasten met diverse geloofsovertuigingen kwamen maandag bijeen voor de avondmaaltijd van de moslims.

Onder de aanwezigen van de Scheveningse avond met als thema ‘Geloven in vrijheid’ was ook minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij benadrukte dat de Ramadan inmiddels traditie is geworden in Nederland en er steeds meer verhalen zijn van niet-moslims die meevasten met hun vriend, kennis of collega. “Evenzo neemt het aantal mensen dat de uitnodiging voor een iftar of Eid al-Fitr (Ramadanfeest) accepteert toe. Zo komen we meer samen en bereiken we meer.”

Van Gennip liet ook weten dat het om haar allereerste iftar ging en ze uit een katholieke kring komt. “Geloof is belangrijk in het leven van veel mensen en is een belangrijke verbindende factor in de samenleving. Zeker als we elkaar blijven opzoeken met de wens elkaar te leren kennen, net als vanavond.”

De Nederlandse minister onderstreepte ook dat eenieder die in Nederland leeft, deel uitmaakt van de Nederlandse samenleving en als een volwaardige burger moet worden gezien.

Hotiad-voorzitter Hikmet Gürcüoğlu herinnerde iedereen eraan dat de basissen van het vasten onder andere gastvrijheid en het delen van vreugde en liefde met anderen zijn. “Voor ons betekent deze iftar niet alleen een maaltijd en dit moment met elkaar delen, maar ook het delen van de toekomst van ons thuisland, Nederland. In die zin blijven wij Nieuwe Nederlanders ons op veel maatschappelijke terreinen inspannen om samen deze toekomstvisie vorm te geven.”

CMO-voorzitter Muhsin Köktaş benadrukte dat saamhorigheid hoort bij de Ramadan. “Daar draait het ook om. Het is mooi om aan tafel te zitten met mensen met een andere etniciteit.”

De avond is ook bijgewoond door de Turkse ambassadeur in Den Haag Şaban Dişli en ambassadeurs van 16 andere landen, waaronder Israël, voorzitters van verschillende etnische stichtingen en christelijke en joodse geestelijken.

De Nationale Iftar is inmiddels voor de vijfde keer georganiseerd. Lees meer over editie vier in 2019: (KLIK)

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 27-04-2022

Apr 27, 2022
Loading posts...