<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Apr 15, 2023

Nationale Iftar HOTIAD brengt staat en geloof samen onder thema geloofskracht

De inmiddels zevende editie van de Nationale Iftar van de Nederlands-Turkse ondernemersvereniging HOTIAD en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft dit jaar meerdere kabinetsleden aan tafel samengebracht met zakenmensen, voorzitters van maatschappelijke organisaties en geestelijken van moslims, joden en christenen.

De vredige avondmaaltijd van de moslims werd door zo’n 200 prominente gasten bijgewoond. Onder de aanwezigen van de Scheveningse avond met als thema ‘de kracht van vertrouwen en geloven’ waren aanwezig ministers Franc Weerwind (Rechtsbescherming), Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Günay Uslu (Media en Cultuur). Zij hielden diverse speeches waarin levensverbetering, goede daden en verbinding centraal stonden.

Hotiad-voorzitter Hikmet Gürcüoğlu benadrukte het belang van respect voor elkaars verschillen, welke onvermijdelijk zijn. “Iedereen heeft recht op zijn eigen specifieke identiteit, zonder te ontkennen of te vergeten wat we gemeen hebben.” Ook refereerde hij naar het succes van de Turkse gemeenschap in Nederland. “Inmiddels is er één alumnus per twee Turkse gezinnen.”

Rabin Baldewsingh, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, citeerde stukken uit de afscheidspreek van Profeet Muhammed. “De gehele mensheid stamt af van Adam en Eva. Een Arabier heeft geen superioriteit over een niet-Arabier, noch heeft een niet-Arabier superioriteit over een Arabier. Een blanke is niet beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter dan een blanke.”

Hij vervolgde dat alle mensen gelijk zijn en dat de waarde van een persoon niet beoordeeld kan worden op huidskleur, rang of afkomst, maar louter op morele ontwikkelingen en hoe de mens zijn verplichting nakomt tegenover zijn medemens en tegenover het opperste zelf. Verder gaf hij een voorbeeld van de vrijgevigheid van zijn “Turkse broeder, welke zorgde dat ik tot op de dag van vandaag in verbinding met hem sta”.

Counselor voor Religieuze Zaken bij de Turkse ambassade, Haluk Songur, refereerde naar een holistische benadering, gebaseerd op vertrouwen en geloof, om kloven te overbruggen.

De avond is ook bijgewoond door de Turkse ambassadeur in Den Haag Selçuk Ünal en ambassadeurs van andere landen.

Terugblik

Een terugblik op de vorige edities van de Nationale Iftar, die inmiddels als symbool staat voor lokale wereldvrede, is terug te lezen via: (LEES meer)

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 15-04-2023

Apr 15, 2023
Loading posts...