<< Terug naar home | Lifestyle

Posted by Turkse Media
May 25, 2019

Nigerianen zien Turken als schoolvoorbeeld: Ze leren ons delen en elkaar helpen

Nigerianen laten weten Turkse hulpinspanningen als voorbeeld te zien en ze daardoor ook proberen uit de delen aan behoeftige mensen. Dat zeiden ze zaterdag in interviews.

In Nigeria zijn veel Turkse hulporganisaties actief. “Veel Nigerianen hebben niets te eten na het vasten. We leren van Turken hoe behoeftige mensen geholpen moeten worden”, zegt imam Abu Bakr van de Abu Kuhafa moskee in Abuja.

“Turken delen elke Ramadan avondmaaltijden uit, openen waterputten en delen voedsel uit aan ons. Dat terwijl er vele rijke Nigerianen zijn, die ook hun eigen volk kunnen steunen. Ze weten niet wat delen is. Ze zien dat Turken ons helpen waarna ze zich genoodzaakt voelen om de eigen mensen te helpen”, legt de imam uit.

“Als buitenlanders ons komen helpen, moet het ons indringen dat we dat ook moeten doen. Ik ben de Turken enorm dankbaar, moge Allah hun zegenen.”

Hacer Osman, een Nigeriaanse boerin, laat weten dat een Turkse hulporganisatie een waterput voor hen heeft geopend. “Nu kunnen we water delen met omringende dorpen. Vroeger moesten we kilometerslang lopen voor schoon water. We moeten de Turkse hulp ook delen met onze buurmensen.”

De boerin is de Turken erg dankbaar, ook vanwege hun boodschap. “Barmhartige Turken komen van heel ver om ons te helpen. Ze vertellen ons dat we ook zelf elkaar moeten steunen en moeten delen met onze buren. Ze hebben naast de waterput ook voedselpakketten aan ons uitgedeeld in deze heilige maand [Ramadan].”

Onderwijs

Naast Turkse overheidsinstanties, investeren ook Turkse niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in de toekomst van Nigeria, waar meer dan 13 miljoen kinderen niet naar school kunnen gaan vanwege aanhoudende conflicten en economische ontberingen. Het Afrikaanse land met 200 miljoen inwoners heeft het hoogste aantal niet-schoolgaande kinderen. Turkse vrijwilligers bouwen en openen scholen voor Nigeriaanse studenten, voorzien hen van financiën, waaronder salarissen van leraren, en doneren onderwijsmateriaal. (LEES meer + FOTO’S)

Voedsel

Vorig jaar zijn tijdens het Offerfeest een kwart miljoen Nigerianen van offervlees voorzien. (LEES meer + FOTO’S)

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – ABUJA | Gepubliceerd: 25-05-2019

May 25, 2019
Loading posts...