<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Nov 16, 2020

Onderzoek: ‘Lange arm van Ankara’ blijkt fabeltje

Onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer heeft aangetoond dat Turkije geen antirechtstatelijke en anti-integratieve invloeden heeft uitgeoefend in Nederland. De commotie over de financiering van negen Turkse weekendscholen bleek onterecht.

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu benadrukte maandag dat zijn partij DENK opnieuw gelijk krijgt. Hij ergerde zich aan de Nederlandse media, die geen aandacht heeft besteed aan de conclusie van het onderzoek.

“Politieke partijen tuimelden over elkaar heen om de fabeltjesachtige ‘lange arm van Ankara’ te bewijzen toen een aantal informele weekendscholen gesubsidieerd zouden worden uit Turkije”, reageerde Kuzu in de Tweede Kamer. “Er was niets aan de hand, noch antirechtstatelijk, noch anti-integratief. Maar totaal geen media-aandacht. Hee, want goed nieuws, is geen nieuws”, verklaarde zijn partij op sociale media.

Het DENK-Kamerlid ergerde zich ook flink aan de ‘krampachtige’ reacties van andere partijen. “Uiteraard ging de PVV het verst en noemde de [desbetreffende] minister een speelbal van de Turken. Premier Mark Rutte zei dat het kabinet een ongemakkelijk gevoel van die weekendscholen kreeg. Rutte zei zelfs dat daar geen koekjes werden gebakken. Het is eigenlijk een teken van wantrouwen.”

“Minister Koolmees zei tegen de NOS dat mensen met hun rug naar de maatschappij zouden komen te staan”, vervolgde Kuzu. “Vandaag de kans om dat terug te nemen. Iedereen kwam met een krampachtige reflex en vond het allemaal doodeng omdat iets uit Turkije kwam. Nou, mijn opa kwam 55 jaar geleden ook uit Turkije. We hoeven dan niet direct aan de alarmbel te trekken”, maakte Kuzu iedereen duidelijk.

Turkse Nederlanders leveren een flinke bijdrage aan de Nederlandse samenleving, onderstreepte Kuzu. Hij wil niet dat Kamerleden en politici tegenstellingen creëren en krampachtig reageren als het gaat om Turkse Nederlanders, Turkije of Turkse organisaties.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 16-11-2020

Nov 16, 2020
Loading posts...